23 מרץ 2019 ט"ז אדר ב תשע"ט
מעודכן לתאריך  24.01.2013  באדיבות 

בדיקת שדה ראייה - מידע רפואי

רופא מייעץ: ד"ר שמעון קורץ

(Visual Field Test (92008
מעודכן לתאריך  24.01.2013  באדיבות 

מבוא

בדיקה זו תבוצע על מנת להעריך נזקים קיימים בשדה הראייה, היינו, אם קיימים חלקים חסרים בתמונה אותה 'רואה' העין.
כדי לבצע הערכה גסה של שדה הראייה יתבקש הנבדק לכסות עין אחת ולהסתכל ישירות לעיניו של הרופא. לאחר מכן יתחיל הרופא להזיז את אצבעו לאורך שדה הראייה של הנבדק, עד אשר הוא יתקשה להבחין בה. בדרך זו יוכל הרופא למפות בצורה לא מדויקת את שדה הראייה בכל עין.
כדי לקבל הערכה מדויקת יותר תבוצע הבדיקה באופן ממוחשב. במהלך הבדיקה יתבקש הנבדק להביט על נקודה מרכזית במסך. לאחר מכן יופיעו עוד נקודות בוהקות על המסך, והנבדק יצטרך ללחוץ על כפתור כדי לאותת בכל פעם שראה נקודה נוספת. בסוף הבדיקה הממוחשבת יתקבל תדפיס של שדה הראייה של הנבדק ותבוצע השוואה עם שדה הראייה הממוצע עבור קבוצת גילו של הנבדק.
תדפיס ממוחשב זה כולל מפת גוונים (בגוונים שונים של אפור) ולצידה חישובים מתמטיים וסטטיסטיים שונים המאפשרים לפענח את שדה הראייה של העין שנבדקה.
הבדיקה מספקת מידע מדויק על שיעור הפגיעה (אם קיים) בשדה הראייה. מניתוח הנתונים יוכל הרופא להסיק אם שדה הראייה תקין או אם חל בו שינוי יחסית לבדיקות קודמות שנערכו. בהתאם לתוצאות הבדיקה יוחלט על המשך הטיפול.

מצבים בהם נדרשת בדיקה זו

הבדיקה תבוצע בעיקר להערכת פגיעה בשדה הראייה הנגרמת עקב מחלת גלאוקומה, מחלה הכרוכה בעליית הלחץ התוך עיני. כמו כן יעילה בדיקה זו לאבחון מחלות שונות הפוגעות בשדה הראייה לרבות מחלות של הרשתית, מחלות של העפעף (דוגמת פטוזיס, צניחת עפעף), מחלות הפוגעות בעצב הראייה ומחלות הפוגעות במסלולי הראייה במוח.