21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח
מעודכן לתאריך  24.01.2013  באדיבות 

בדיקת שדה ראייה - מידע רפואי

רופא מייעץ: ד"ר שמעון קורץ

(Visual Field Test (92008

תוצאות הבדיקה

תדפיס הבדיקה יינתן לנבדק ויפוענח על ידי הרופא המפנה.