26 אוקטובר 2021 כ' חשון תשפ"ב
עדכון אחרון  07.07.2021 

אימון כושר אישי או קבוצתי - תנאי הזכאות

אימון כושר עם מאמן אישי, המתאים תוכנית לצורכי החבר,
מנחה את האימון ומסייע בעבודה גופנית נכונה.
עדכון אחרון  07.07.2021 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת סל שירותי הבריאות הממלכתי