03 דצמבר 2021 כ"ט כסלו תשפ"ב
עדכון אחרון:  01.01.2021 

פעילות גופנית מודרכת לאחר אירוע מוחי - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.01.2021 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף הזכאות אינה כלולה במכבי כסף
 
מכבי זהב הזכאות אינה כלולה במכבי זהב
 
מכבי שלי סדנאות פעילות גופנית משקמת מודרכת ב-  287 ₪  בחודש