11 דצמבר 2017 כ"ג כסלו תשע"ח
מעודכן לתאריך  27.01.2013  באדיבות 

בדיקת לחץ תוך עיני (טונומטריה) - מידע רפואי

רופא מייעץ: ד"ר שמעון קורץ

(Tonometry (92028

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה תימסרנה לאחר הבדיקה.
התוצאות ניתנות כשני ערכים, ערך אחד עבור כל עין. אם ימדד לחץ תוך עיני גבוה או שתחול החמרה בהשוואה למדידה קודמת יותאם לנבדק הטיפול המיטבי למצבו, שמטרתו הורדת הלחץ.
מדידה חד פעמית של לחץ תוך עיני גבוה אין משמעותה מצב מחלה אך מעלה חשד לבעיה ומצריכה בדיקות נוספות הנחוצות לאבחון גלאוקומה לרבות בדיקה של זווית העין ובדיקה של עצב הראייה.