22 נובמבר 2017 ד' כסלו תשע"ח
מעודכן לתאריך  12.02.2013  באדיבות 

ניתוח להחלפת מפרק הכתף

(Shoulder Replacement Surgery (Shoulder Arthroplasty

רופא מייעץ: ד"ר גבריאל מוזס

במה כרוך?

הליך זה כרוך באשפוז במשך 4-7 ימים בבית החולים.
משך הפעולה הצפוי בחדר הניתוח הוא שעתיים עד שלוש שעות.

הרדמה, טשטוש ואלחוש

ניתוח להחלפת מפרק הכתף יבוצע תחת הרדמה כללית. לפני תחילת הניתוח יחובר המטופל לעירוי דרכו יזליף הרופא המרדים תרופת הרגעה על מנת להפחית את חרדתו.
הרדמה כללית משמעותה שהמטופל ישן שינה עמוקה, שריריו רפויים והוא אינו חש כלל את מהלך הניתוח. הרדמה מלאה מבוצעת על ידי רופא מומחה בהרדמה שמנטר את מצבו הגופני של המטופל במשך הניתוח כולו.
ההרדמה תבוצע באמצעות הזלפת חומר ההרדמה אל שקית העירוי של המטופל. כעבור פרק זמן קצר ביותר (עשרות שניות) יחווה המטופל ערפול הכרה וישקע בשינה עמוקה. בסיום הניתוח ותפירת החתכים יפסיק הרופא המרדים את הזלפת חומרי ההרדמה, המטופל יתעורר ויועבר אל מחלקת ההתאוששות כדי לאפשר התעוררות איטית ובטוחה מהניתוח.