22 ינואר 2018 ו' שבט תשע"ח
מעודכן לתאריך  24.05.2012  באדיבות 

כריתת ערמונית דרך חתך בטני - מידע רפואי

רופא מייעץ: פרופ' ג'ק בניאל

(Retropubic and Suprapubic Prostatectomy (SPP) (60.3

במה כרוך?

הליך זה כרוך באשפוז במשך 1-3 ימים בבית החולים.
משך הפעולה הצפוי בחדר הניתוח הוא כ- 60-120 דקות.

הרדמה, טשטוש ואלחוש

ניתוח זה יבוצע תחת הרדמה כללית.
לפני תחילת הניתוח יחובר המטופל לעירוי דרכו יזליף הרופא המרדים תרופת הרגעה על מנת להפחית את חרדתו של המטופל.
הרדמה כללית משמעותה שהמטופל ישן שינה עמוקה, שריריו רפויים והוא אינו חש כלל את מהלך הניתוח. הרדמה כללית מבוצעת על ידי רופא מומחה בהרדמה שמנטר את מצבו הגופני של המטופל במשך הניתוח כולו.
ההרדמה מבוצעת באמצעות הזלפת חומר ההרדמה אל שקית העירוי של המטופל. כעבור פרק זמן קצר ביותר (עשרות שניות) יחווה המטופל ערפול הכרה וישקע בשינה עמוקה. בסיום הניתוח ותפירת החתכים יפסיק הרופא המרדים את הזלפת חומרי ההרדמה, המטופל יתעורר ויועבר אל מחלקת ההתאוששות כדי לאפשר התעוררות איטית ובטוחה מההליך.