17 אפריל 2021 ה' אייר תשפ"א

זכויות בנושא הסעות

חברי מכבי זכאים להחזרים והנחות במימון נסיעות הקשורות לצרכים רפואיים

פינוי באמבולנס

ריכוז כל הזכויות להסעה באמבולנס.
פינוי באמבולנס רגיל / אט"ן / נט"ן
פירוט התנאים למימון של עלות הפינוי באמבולנס.
הסעה באמבולנס מבית החולים הביתה – מעל גיל 65
רק ב"מכבי שלי": החזר של עד 203 ₪ על הסעה מבית החולים הביתה.
פינוי באמבולנס בעקבות תאונה
מימון הפינוי לבית החולים לחבר שנפגע בתאונה, בכפוף לתנאים.
פינוי באמבולנס ממרכז רפואי מכבי או ממתקן של מכבי
חבר שפונה ממרכז רפואי או ממתקן מכבי בהוראת גורם מכבי זכאי למימון.
פינוי יולדת באמבולנס
מימון הנסיעה לאישה שפונתה לבית חולים וילדה שם בטווח של 3 ימים.
הסעה באמבולנס / רכב מותאם לטיפולים ובדיקות לחולה מונשם
הסעה לטיפולים ובדיקות לחולה מונשם, כאשר לא ניתן לבצע את הבדיקה בבית

 
קבלת החזר עבור דמי חנייה לחברים עם מוגבלויות

בהתאם לחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993, חברי מכבי עם מוגבלויות זכאים בכפוף לעמידתם בתנאי חוק זה להחזר עבור דמי חנייה ששולמו בעת ביקור לקבלת שירות במרכזים הרפואיים (סניפים), המכונים ובתי המרקחת של מכבי. ההחזר ניתן רק במידה שהגישה הנגישה היחידה למתקן מכבי לאדם עם מוגבלות היא דרך חניה בתשלום בבניין המתקן או בסמיכות קרובה אליו.
לקבלת החזר, יש להגיש לנציגי מכבי במרכזים הרפואיים טופס בהתאם למצבכם בצירוף קבלה מקורית ולהציג בפניהם תו חנייה לנכה בתוקף ולהגיש כל מסמך לפי בקשתם.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד מכבי ללא הפסקה, 3555*
צריכים מידע נוסף? פנו אלינו ונשמח לעזור