28 אוקטובר 2021 כ"ב חשון תשפ"ב
עדכון אחרון:  01.07.2020 

בדיקות סקר גנטי - תנאי הזכאות

בדיקות לאיתור נשאות סמויה של מחלה גנטית באנשים שאין במשפחתם חולים במחלה גנטית זו.
כל אחד, לרבות גברים, יכול לעבור בדיקות סקר גנטיות.
עדכון אחרון:  01.07.2020 

זכויות חברי מכבי זהב

במסגרת הסל הבסיסי זכאים כל חברי מכבי לקבוצת בדיקות גנטיות, ולפי הצורך מאושרות בדיקות נוספות, בהתאם לקהל שאתם משתייכים אליו.
מכבי זהב מקנה לכם זכאות לבדיקות נוספות. הזכאות משתנה בהתאם למקום שבו אתם בוחרים להיבדק:

האם אתם זכאים?

פירוט הזכאות לחברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

במסגרת הסל הזכאות משתנה בהתאם לקהל שהחבר המבוטח משתייך אליו, על פי אמות מידה ספציפיות לכל קהל:

חבר/ת מכבי אשר בן/בת זוגו נמצא נשא לגן

 הזכאות 

בדיקה גנטית הבודקת אם הגן המסוים נמצא גם אצל בן או בת הזוג.
במרבית התסמונות הגנטיות, הגן הפגום אינו דומיננטי (היינו, 'רצסיבי', recessive). משמעות הדבר היא שהתסמונות יתבטאו אך ורק אם שני ההורים נשאים. לכן, אם ידוע או נמצא שהאם נשאית יש לבדוק גם את האב.
 • למעט בדיקת תסמונת ה-X השביר, אשר מבוצעת רק אצל נשים.
   

 כמה זה עולה? 

ללא עלות.

 איפה ניתן השירות? 

מעבדות מכבי עורכות את מרבית בדיקות הסקר הגנטיות. אם מדובר בגן שאינו נבדק במעבדות של מכבי, תבוצע הבדיקה בבית חולים ציבורי.

 מה עליך לעשות? 

 • אין צורך באישור של יועץ גנטי או בהפניית רופא.
 • לבדיקות המתבצעות במעבדות מכבי, יש לתאם תור דרך מוקד "מכבי ללא הפסקה" בטלפון 3555*.
 • יש למלא את הטופס, להדפיס אותו ולהביאו עמכם למועד לקיחת הדם במרכז הרפואי.
 • להורדת טופס לבדיקות סקר גנטיות >
 • לבדיקות אשר אינן מבוצעות במעבדות מכבי אלא בבתי חולים ציבוריים - כדי לקבל התחייבות לבדיקה יש להציג במרכז הרפואי את תוצאות הבדיקה של בן/ת הזוג שנמצא/ה נשא.

  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין

  בקשת התחייבויות
  - הדרכה שלב אחר שלב >
 • תשובות לבדיקות ניתן להוציא באמצעות סיסמת מכבי Online או דרך עמדת מכבי-לי.
   

 איפה ניתן השירות? 

אם שני בני הזוג חברים במכבי:
 • אם האישה נמצאה נשאית לגן של של אחת מהמחלות הכלולות ברשימת הבדיקות מתוקף הסל או ברשימה המופיעה ב"מכבי זהב": לביצוע הבדיקה הגבר יפנה עם תוצאות הבדיקה של אשתו ישירות למעבדת מכבי. אין צורך באישור של יועץ גנטי לביצוע הבדיקה ללא השתתפות עצמית.
 • אם האישה נמצאה נשאית של גן אשר אינו נבדק במעבדות מכבי – הגבר יפנה עם תוצאות הבדיקה של אישתו למרכז הרפואי לקבלת אישור לביצוע הבדיקה בבי"ח ציבורי וללא השתתפות עצמית.
   
אם הגבר אינו חבר מכבי ובת זוגו חברת מכבי :
 • אם האישה נמצאה נשאית לגן של אחת מהמחלות הכלולות ברשימת הבדיקות מתוקף הסל : הגבר יופנה למעבדת מכבי לביצוע הבדיקה ללא השתתפות עצמית.
 • אם האישה נמצאה נשאית לגן של אחת מהמחלות הכלולות ברשימה המופיעה ב"מכבי זהב": הגבר יופנה לקופת החולים שלו לביצוע הבדיקה במעבדות הקופה שלו או בבית חולים. לבדיקת הפרוצדורה המנהלית, על הגבר לפנות לקופת החולים שלו.
   
אם הגבר חבר מכבי ובת זוגו איננה חברת מכבי :
 • אם האישה נמצאה בבדיקות המעבדה שעשתה בקופתה כנשאית לגן של אחת מהמחלות הכלולות ברשימת הבדיקות מתוקף הסל: הגבר יופנה למעבדת מכבי לביצוע הבדיקה וללא השתתפות עצמית.
 • אם האישה נמצאה בבדיקות המעבדה שעשתה בקופתה כנשאית של אחת מהמחלות הכלולות ברשימה המופיעה ב"מכבי זהב": על הזוג להביא ייעוץ גנטי. רופא חייב לראות את תוצאות האישה ובהתאם לכך יוחלט במעבדה האם בדיקת הגבר במעבדת מכבי תהיה ללא עלות.
   
 • לבדיקה בבית חולים זכרו להצטייד בהתחייבות.

חבר/ת מכבי הזקוק/ה לבדיקת גושה Gaucher

 הזכאות 

בדיקת גושה במימון מכבי במקרים הבאים בלבד:
1. כאשר החבר מגיע כבן זוג של נשא גושה
2. כאשר החבר מגיע עם חשד למחלת גושה  
דרושה הפניה של יועץ גנטי/רופא מומחה המטולוג. בשאר המקרים הבדיקה תתבצע לאחר קבלת ייעוץ גנטי או בדיקה גנטית הבודקת אם הגן המסוים נמצא גם אצל בן או בת הזוג.

 כמה זה עולה? 

ללא עלות. כפוף לתנאים הרשומים מעלה

 איפה ניתן השירות? 

מעבדות מורשות של מכבי - זימון תור באמצעות כוכבית 3555 

 הנחיות לחבר

יש צורך בהפניית יועץ גנטי/רופא מומחה המטולוג.
יש לקבוע תור דרך מוקד מכבי ללא הפסקה - כוכבית 3555.  

תוספת זכויות הנובעות ממכבי זהב

הזכאות משתנה בהתאם למקום שבו מבוצעות הבדיקות:

בדיקות במעבדה פרטית "דור ישרים"

 הזכאות 

בסדרה חד פעמית של בדיקות גנטיות.
תכנית "דור ישרים" מתמקדת במחלות גנטיות קשות אשר שכיחותן גבוהה בקרב יהודים.

 כמה זה עולה? 

תיגבה השתתפות עצמית בסך 175 ₪. לא יינתן החזר עבור ההשתתפות העצמית ששולמה.
תקופת המתנה ממועד ההצטרפות למכבי זהב – אין.

 איפה ניתן השירות? 

 מה עליך לעשות? 

 • בביצוע הבדיקה ב"דור ישרים", יש ליצור קשר עם המעבדה לצורך בדיקת זכאותכם לשירות.
 • לא יינתן החזר על תשלום ששילם המבוטח למעבדה הפרטית לצורך זירוז קבלת תוצאות הבדיקה.
 • זכאות זו ניתנת למימוש פעם אחת בלבד בתקופת חברות.
 • יש למלא אאת הטופס, להדפיס אותו ולהביאו עמכם למועד לקיחת הדם במרכז הרפואי.

בדיקות במעבדות מכבי

 הזכאות 

תקופת המתנה ממועד ההצטרפות למכבי זהב – אין.
הבדיקות הגנטיות הבאות, בתנאי שעלו בתוכנת הגנומטר שבמעבדת מכבי:
 1. אנמיה ע"ש פנקוני A.
 2. אנמיה ע"ש פנקוני C.
 3. תסמונת ע"ש בלום (Bloom).
 4. מחלת ML4) Mucolipidosis).
 5. מחלת אטקסיה טלנגיאקטזיה.
 6. בדיקה של אגירת גלוקוגן מסוג 1 (GSD1a).
 7. תסמונת Usher מסוג 1a ו-3a בלבד.
 8. מחלת נימן פיק (NP).
 9. תסמונת מייפל סירופ (MSUD).
 10. Nemaline.
 11. מחלת MLC.
 12. בדיקה לגילוי נשאות למחלת ג'וברט JOUBERT. 
   

 כמה זה עולה? 

תיגבה השתתפות עצמית בסך 104 ₪ בעבור כל בדיקה.

 איפה ניתן השירות? 

מעבדות מכבי עורכות את מרבית בדיקות הסקר הגנטיות. אם מדובר בגן שאינו נבדק במעבדות של מכבי, תבוצע הבדיקה בבית חולים ציבורי.

 מה עליך לעשות? 

 1. ניתן לבצע את הבדיקות מהרשימה לעיל רק בתנאי שיש המלצה של תוכנת הגנומטר המשמשת את הלבורנטים במעבדות. בעת הפנייה למעבדה, עובדת המעבדה תתשאל את המבוטחת בדבר נתונים דמוגרפיים - משפחתיים. נתונים אלו יוכנסו לתוכנת המעבדה ובהתאם לכך יקבעו הבדיקות שיש לבצע. אם אין המלצה של תוכנת הגנומטר, המבוטחת לא תוכל לבצע את בדיקות אלו גם לא בתשלום דרך הזכאות מ"מכבי זהב".
 2. יש למלא את הטופס, להדפיס אותו ולהביאו עמכם למועד לקיחת הדם במרכז הרפואי.
 • בהתאם לבדיקות שנבחרו ייקבע סכום ההשתתפות העצמית.
 • יש לתאם תור דרך מוקד "מכבי ללא הפסקה" בטלפון 3555*.
 • תשובות לבדיקות ניתן להוציא באמצעות סיסמת מכבי און ליין או דרך עמדת מכבי-לי.
 

מעבדות מכבי המבצעות בדיקות סקר גנטי:

מעבדות מכבי המבצעות בדיקות סקר גנטי במחוז מרכז

שם הסניף / תחנהכתובתטלפון
אילת שד' התמרים 39 08-6364848
גבעתיים עמישב 45 גבעתיים 03-5726262
השל"ה השל"ה 7, תל אביב 03-5425252
03-5425212
קרית אונו ירושלים 39 03-5304111
שוהם שד' עמק איילון 30, מרכז מסחרי קומה א' 03-9724400
יד אליהו לה גארדיה 58 תל אביב 03-6307222
שכונת התקווה דרך ההגנה 41, תל אביב 03-7910100

מעבדות מכבי המבצעות בדיקות סקר גנטי במחוז שרון

 

שם הסניף / תחנהכתובתטלפון
הוד השרון הבנים 14 09-7478181
חדרה הלל יפה 13 04-6305666
כוכב יאיר בזלת צור יגאל 09-7904300
כפר סבא רוטשילד 56 09-7644666

נתניה דרום

פנחס לבון 18, קרית נורדאו 09-8924222
נתניה מרכז שדרות בנימין 21 09-8605252
פתח תקוה שפיגל 3 03-9392626
פתח תקוה מרכז מסחרי, אם המושבות

03-9236905

רמת השרון הנצח 3 03-5484646
כפר יונה שרת 6 09-8900600
ראש העין הציונות 17

03-9386167
03-9386111

הרצליה הנדיב 3 09-9594105
רעננה אחוזה 124 09-7470777
תל מונד השקד 4 09-7774600

מעבדות מכבי המבצעות בדיקות סקר גנטי במחוז ירושלים והשפלה

 

שם הסניף / תחנהכתובתטלפון
אפרת שד' דוד המלך 39 02-9932140
בית שמש יצחק רבין 15 02-9917587
בת-ים קדושי קהיר 20 03-5004444
חולון אילת 54 03-5025220
חולון - נאות שושנים גאולים 43 03-6530000
ירושלים - הדסה הקטנה קרית יובל צ'ילה 6 02-6323222
ירושלים - רוטר אגריפס אגריפס 40 02-6238238
ירושלים - פסגת זאב חיים תורן 45 02-5940444
ירושלים - גאולה שטראוס 24 02-6237111
לוד שפירא 31 08-9274111
לוד

גני אביב, ארבע העונות 14

08-9242686
08-9242677

מעלה אדומים ככר היהלום 891 02-5913200
מודיעין תלתן 8 08-9737666
נס ציונה האירוסים 53 08-9387100
ראשון לציון שמעון פרס 33, קרית חתני פרס נובל 03-9421222
ראשון לציון רוטשילד 15, גן העיר 03-9541111
ראשון לציון נווה ים, הנחשול 30 03-9531013
רמלה שד' וייצמן 11 08-9275858

מעבדות מכבי המבצעות בדיקות סקר גנטי במחוז צפון

 

שם הסניף / תחנהכתובתטלפון
חיפה - נווה שאנן התיכון 73 04-8290222
חיפה - סניף כרמל חורב 15 04-8280401
טבריה אילת 1 04-6725343
יוקנעם שד' רבין 9 04-9936100
כרמיאל השושנים 128 04-9027222
מעלות-תרשיחא שרירא שלמה 3 04-9974633
נהריה אחד העם 8 04-9878400
נצרת עלית מעלה יצחק רבין 14 04-6508888
עכו דרך הארבעה 41 04-9851111
עפולה קהילת ציון 3 04-6591616
צפת ירושלים 72 04-8141859
קרית טבעון הרימונים 1 04-9037700
קרית מוצקין שד' בן גוריון 80/א 04-8781507
קרית שמונה תל חי 93 04-6944166
שפרעם כמאל ג'ונבלאט 04-9865707
מגדל העמק נחל צבי 120 04-6164600

מעבדות מכבי המבצעות בדיקות סקר גנטי במחוז דרום

 

שם הסניף / תחנהכתובתטלפון
אילת שדרות התמרים 39 08-6364848
אשדוד ד' השייטים 12 08-8549549
אשדוד ו' דב גור 29 08-8554553
אשקלון הגבורה 3 08-6747656
באר שבע התקווה 4 08-6267222
גדרה פינס 3 08-8621700
גן יבנה הרצל 42 08-8573613
יבנה גיבורי החיל 1 08-9424040
נתיבות ירושלים 8 08-9939427/8
קרית גת העצמאות 64 08-6629200
קרית מלאכי מנחם בגין 1 דירה 26 08-8501460
רחובות מרכז סמילנסקי 27 08-9360333
רחובות מזרח דרך ירושלים 15 08-9356260

כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >