29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב
מעודכן לתאריך  06.04.2022  באדיבות ה 

סרטן - מידע רפואי

(Cancer)
מעודכן לתאריך  06.04.2022  באדיבות ה 
זכותך לתכנן העדפות לטיפול ברגעי משבר בריאות.
לצורך מתן טיפול רפואי נדרשת הסכמתו של המטופל, בכתב, בעל פה או בדרך התנהגות.
לעיתים, עקב מצבו הרפואי, אדם אינו יכול לקבל החלטות לגבי הטיפול הרפואי בו, לדוגמא בשל פגיעה מוחית או חוסר הכרה. במקרים אלו, הצוות הרפואי נדרש לתת את הטיפול הרפואי המקצועי ביותר.
כל אדם מגיל 17 שכשיר לקבל החלטות, בין אם הוא חולה ובין אם הוא בריא, רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות.

מתן הנחיות רפואיות מקדימות ואפשרויות אחרות

חוק החולה הנוטה למות (2005) מחייב את הצוות הרפואי לתת טיפול תומך-מקל (פליאטיבי) לחולה שהוגדר "חולה נותן למות". החוק גם מסדיר את הכללים בהם אדם יכול להורות מראש שלא לקבל טיפול רפואי, אם יוגדר כחולה נוטה למות שאינו כשיר לקבל החלטות, וזאת במטרה להימנע מהארכת הסבל.
כל אדם מגיל 17 שכשיר לקבל החלטות, בין אם הוא חולה ובין אם הוא בריא, רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות. הנחיות רפואיות מקדימות- הן טופס של משרד הבריאות אותו ממלא האדם ובו הוא קובע מראש אילו טיפולים רפואיים הוא מבקש לקבל או להימנע מלקבל בעתיד, במצב שבו לא יהיה כשיר לקבל החלטות.
ניתן גם לבחור למנות מיופה כוח שיוכל לקבל החלטות במקום החולה כאשר הוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות.
ממלא טופס ההנחיות יקבל הסבר מרופא או מאחות מוסמכת, על המונחים הרפואיים הכלולי  בטופס ההנחיות הרפואיות המקדימות, זאת על מנת לחתום עליו מדעת.
אם ממלא הטופס כבר הוגדר כ"חולה נוטה למות", עליו לקבל הסברים אלה מרופא מומחה בלבד שיוכל להתמקד במאפיינים של מחלתו ובטיפולים הצפויים בעתיד.
היתרונות במילוי הטופס:
 • אינו כרוך בתשלום
 • ההנחיות הן לגוף בלבד ולא על רכוש
 • בעת משבר הן מסייעות לבני המשפחה ולצוות הרפואי המטפל לקבל את ההחלטה ברוח תפיסת עולמך
 • ניתן תמיד לשנות את ההנחיות שמילאת בטופס

כל עוד אדם צלול ובהכרה מלאה, רצונו הוא הקובע!

ההנחיות הרפואיות המקדימות או ייפוי הכוח ייכנסו לתוקף רק במידה והאדם יהיה במצב בו אינו כשיר לקבל החלטות

 • תוקפם של הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי הכוח הוא ל 5- שנים
 • בתום תקופה של 5 שנים ניתן להאריך תוקפם באמצעות טופס מקוצר
 • 90 יום לפני שיפוג תוקפם של ההנחיות הרפואיות המקדימות/ייפוי הכוח, תישלח תזכורת ממשרד הבריאות למפקיד הטפסים
 • לאחר מילוי הטופס יש לשלוח באמצעות דואר רשום אל משרד הבריאות, בצרוף העתק של
  תעודת הזהות:
  משרד הבריאות –המרכז להנחיות מקדימות
  ת.ד. 111176
  ירושלים 91001002
 • ניתן לשנות או לבטל הן את ההנחיות הרפואיות והן את מינוי מיופה הכוח בכל עת.
 • טפסים שיופקדו במאגר של משרד הבריאות יהיו נגישים, למטפלים בבתי- החולים, באמצעות מערכת ממוחשבת
 • העתק מהטפסים ניתן לשמור בכל מקום המקובל על נותן ההנחיות
 • במקרים דחופים ניתן ליצור קשר גם באמצעים הבאים:
  טלפון : 02-6706825
  פקס : 02-6706922
 • את הטופס ניתן למצוא כאן

  בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לרופא משפחה, אחות המרפאה או עובדת סוציאלית בכל אחד מסניפי מכבי שרותי בריאות

  זכות לשירותי הוספיס

  מרגע אבחון מחלתך כמחלה מסכנת חיים, מטרתנו להקל על הסבל שלך ולתמוך בך בסביבתך הטבעית.
  טיפול פליאטיבי (טיפול תומך), מוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי, כגישה טיפולית כוללנית שמטרתה לשפר את איכות החיים של חולים המתמודדים עם מחלה מסכנת חיים ושל בני משפחתם,  על ידי מניעה והקלה של תסמינים גופניים, נפשיים ורוחניים.
  מכבי מלווה את המטופל החולה במחלה חשוכת מרפא בכל שלבי המחלה, ומגישה טיפול תומך בהתאם לשלב המחלה.
  מטרת הטיפול  במסגרת "הוספיס בית"  היא  להקל על כאב  ועל תסמינים אחרים באמצעות טיפול תרופתי ושילוב  של היבטים נפשיים ורוחניים בטיפול, המיועדים ל"חולה הנוטה למות".
  הטיפול מסתמך על גישת הצוות הרב מקצועי, הכולל מטפלים מוכשרים ומיומנים לצורך זה - רופא, אחות, עובד סוציאלי ו/או פסיכולוג. הוא משפר את איכות החיים ועשוי גם להיטיב את מהלך המחלה.
  מכבי שירותי בריאות  מספקת שירות "הוספיס בית", ומתאימה לכל אחד תוכנית טיפול אישית בהתאם למצבו הרפואי והתפקודי.
  הצלחת הטיפול מחייבת שיתוף פעולה מצדך ומצד בני משפחה ובעיקר של המטפל העיקרי, האחראי לקשר מול היחידה לטיפולי בית במכבי.
  זמינות השירות הרפואי במסגרת "הוספיס בית" היא  24/7, כולל ביקורים מתוכננים מראש  של אנשי הצוות, מענה טלפוני לכל אורך היממה, והגעה לביקורי בית במצבים דחופים (בתוך 2-3 שעות).
  הזכאות לשירות על פי חוק החולה הנוטה למות:
  מטופל שהגיע לשלב סוף החיים ( תוחלת החיים צפויה של עד 6 חודשים) זכאי לשירות הוספיס בית/אשפוזי.
  הזכאות לשירות  מוגדרת על ידי רופא אחראי באחת הדרכים האלה:
  • הפניה של הרופא המטפל
  • אבחון ראשוני של היחידה לטיפולי בית 
  • לאחר אשפוז בבית חולים כללי המטופל נמצא מתאים לשירותי הוספיס
   
  השירות ניתן בלי תשלום, בכל רחבי הארץ.