27 מאי 2022 כ"ו אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  26.06.2012 

חיסון נגד כלבת

Rabies Vaccine
מעודכן לתאריך  26.06.2012 

מתן החיסון

צורת המתן

החיסון הפעיל ניתן בסדרת זריקות לתוך שריר הזרוע. מספר מנות החיסון יקבע בהתאם למטרת החיסון:
 • מניעה מוקדמת.
 • מניעה לאחר נשיכה וחשיפה אפשרית לנגיף, בהתאם למצבו החיסוני של האדם וחומרת פצע הנשיכה.
 
החיסון הסביל יוזרק באזור הנשיכה ובעכוז.
תחילה ינוקה ויחוטא אזור הנשיכה או הפציעה, דבר אשר יפחית את הסיכון להתפתחות כלבת בצורה משמעותית. רק לאחר מכן יוזרקו החיסונים.

מתי מומלץ להתחסן?

על מנת למנוע מחלה יש להקפיד על קבלת החיסון במועד ולוודא את קבלת מספר המנות הנדרש.

חיסון פעיל למניעת כלבת טרום-חשיפה

חיסון מונע מלא נגד כלבת ינתן בסדרה של 3 מנות חיסון. תתאפשר הזרקה לפי לוחות הזמנים הבאים:
 • בימים 0, 7 ו- 21.
 • בימים 0, 7 ו- 28.
 • בימים 0, 28 ו- 56.
 
רצוי שאנשים שנמצאים בסיכון לחשיפה לכלבת, כמו עובדים עם בעלי חיים, יבדקו את רמות הנוגדנים בדמם כל 6-12 חודשים ויקבלו זריקת דחף של החיסון אחת לשנתיים.

חיסון פעיל למניעת כלבת לאחר חשיפה

לאחר חשיפה אפשרית לנגיפי כלבת ישקול הצוות הרפואי את אפשרויות החיסון הבאות:
 • אנשים שהתחסנו נגד כלבת בעבר – אלו יקבלו שתי מנות חיסון פעיל בהפרש של 3 ימים, לאחר חשיפה אפשרית לכלבת (נשיכה או פציעה מבעל חיים החשוד כחולה כלבת). אין צורך במתן חיסון סביל במקרה זה.
 • אנשים ללא חיסון או לאחר חיסון חלקי או בעלי רמת נוגדנים נמוכה - אלו יקבלו 5 מנות חיסון בימים 0, 3, 7, 14, 28 או 4 מנות חיסון, כמפורט: שתי מנות חיסון ביום 0 (בזרועות שונות), מנה שלישית ביום 7 ומנה רביעית ביום 21. יום '0' הוא יום הנשיכה.
 • במקרה של פציעה קשה או נשיכות רבות – ינתנו שתי זריקות חיסון במועד החיסון הראשון (בזרועות שונות). סך הכל תינתנה 6 מנות חיסון. במקרה זה מומלץ לתת גם את החיסון הסביל נגד כלבת, קרוב עד כמה שניתן למועד הנשיכה. אם אין אפשרות להזריק את החיסון הסביל בו בעת ניתן לקבל אותו מאוחר יותר, אך לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד הנשיכה.
 • אנשים בעלי מערכת חיסון מדוכאת או חלשה (לדוגמה, אנשים הסובלים ממומים מולדים או ממחלות או מקבלים טיפולים מדכאי חיסון) – אלו יקבלו 6 מנות של חיסון פעיל נגד כלבת, כדלהלן: 2 מנות חיסון יוזרקו בשתי הזרועות סמוך ככל האפשר למועד הפציעה. המנות הנוספות של החיסון הפעיל ינתנו בימים 3, 7, 14 ו- 28 לאחר הזרקת החיסון הראשון.
 
מומלץ לבדוק את רמות הנוגדנים בדם שבועיים לאחר תחילת הטיפול ובהמשך כדי לבדוק את הצורך בהזרקת מנות נוספות של החיסון.
מומלץ להזריק את החיסון הסביל נגד כלבת בו זמנית עם המנה הראשונה של החיסון הפעיל, סמוך ככל האפשר למועד הנשיכה או הפציעה.

מועד תחילת ההשפעה ומשך ההשפעה

החיסון הפעיל

החיסון הפעיל מתחיל להשפיע תוך שבוע ומעניק הגנה חיסונית לתקופה של עד שנתיים. אנשים שנמצאים בסיכון, דוגמת אנשים שבאים במגע עם בעלי חיים במסגרת עבודתם או מטיילים באזורים בהם יש שכיחות גבוה של כלבת, צריכים לנטר את רמת הנוגדנים בדמם מדי 6-12 חודשים.

החיסון הסביל

החיסון הסביל מתחיל להשפיע תוך 24 שעות לאחר הזרקתו ומעניק הגנה חיסונית במשך 3 שבועות.

היכן ניתן לקבל?

החיסון ניתן בלשכות הבריאות האזוריות. אם לשכות הבריאות סגורות יש לפנות לחדר המיון הקרוב.
קטין ילווה על ידי אחד מהוריו.
בפנייה ללשכת הבריאות יש להצטייד במסמכים הבאים:
 • פנקס חיסונים.
 • מסמכים רפואיים הקשורים לנשיכה ולטיפול בה (לדוגמה, מכתב מבית החולים על קבלת טיפול בפצע הנשיכה).
 • פרטים על הבעלים של בעל החיים התוקף.
 

אופן נטילת החיסון

לאחר ניקוי וחיטוי אזור הנשיכה יינתנו החיסונים כמפורט:

חיסון פעיל

אצל מבוגרים יוזרק החיסון לתוך השריר, בחלק העליון של הזרוע. ילדים יקבלו את זריקת החיסון לשריר הירך. אין להזריק לשריר העכוז או לתוך הווריד.

חיסון סביל

החיסון הסביל ניתן פעם אחת בלבד ואין לחזור עליו מחשש לעיכוב ביצירת הנוגדנים נגד כלבת לאחר הזרקת החיסון הפעיל (בדרך כלל, שני החיסונים ינתנו באותו מועד).
מינון החיסון הסביל הוא 0.13 מ"ל לכל ק"ג משקל גוף. נהוג לחלק את המנה ולהזריק  לפחות את מחציתה, אם כי רצוי יותר, באזור פצע הנשיכה. את יתר מנת החיסון מזריקים לתוך השריר, בחלק החיצוני העליון של העכוז. אם מנת החיסון גדולה יחסית, נוהגים לחלקה למספר זריקות קטנות.

חיטוי וניקוי מקום הנשיכה

אפשר לפנות למרפאת אחיות בסניפי קופות החולים לקבלת טיפול מקומי בלבד הכולל ניקוי וחבישה של הפצע.
מידע אודות טיפול בפצע נשיכה >> (באתר משרד הבריאות)