07 יולי 2022 ח' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  01.04.2020 

צ'ק כיסוי - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.04.2020 

מהו צ'ק כיסוי?

"צ'ק כיסוי" הוא הטבה הניתנת לחברי מבוטחי 'מכבי שלי' בתחומים שונים. ההטבה היא החזר בשיעור 75% מעלותם של שירותים או מוצרים בתחום מסוים עד לסכום שהוגדר, בפרק זמן נתון.
התנאים למימוש צ'ק הכיסוי משתנים מזכאות לזכאות.

איך זה עובד?

אם עבור שירות מסוים ניתן צ'ק כיסוי של 1,000 ₪, חבר שיבחר לממש את ההטבה לטיפול שעלותו 100 ₪ יקבל החזר של 50 ₪. סכום ההחזר (50 ₪) יופחת מצ'ק הכיסוי שערכו 1,000 ₪. בעקבות זאת, יתרת הצ'ק תעמוד על 950 ₪.
תוקף צ'ק הכיסוי הוא 3 שנים (למעט צ'ק כיסוי הריון) המתחילות להיספר באירוע הראשון של ניצול הצ'ק. למשל, צ'ק כיסוי שנוצל לראשונה ב-24.3.2020 יהיה תקף עד ה-23.3.2023.
סכום צ'ק הכיסוי מתחדש במלואו אחת לשלוש שנים (למעט צ'ק כיסוי הריון) ולא ניתן להעביר יתרה שלא נוצלה מתקופה אחת לתקופה העוקבת. צ'ק כיסוי הריון אינו מתחדש.

זכאויות צ'ק כיסוי

 כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >