22 אוגוסט 2019 כ"א אב תשע"ט
עדכון אחרון:  01.10.2017 

צ'ק כיסוי - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.10.2017 

זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח מכבי זהב

תוספת זכויות הנובעת ממכבי שלי

הפסקת הריון במסגרת פרטית (רופא פרטי, בית חולים פרטי), בכפוף לאישור הוועדה ולפי כללי זכאות חבילת הריון ולידה.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו