27 אוקטובר 2020 ט' חשון תשפ"א
עדכון אחרון:  01.04.2020 

צ'ק כיסוי - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.04.2020 

זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי