02 יולי 2022 ג' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  11.08.2013 

נפח שתן

Urine Volume (קוד בדיקה: 7777)

עדכון אחרון:  11.08.2013 

תחומים:

נשים | גברים | סוכרת | כליות

נושאים:

בדיקות שתן

תוצאות הבדיקה

ערכים תקינים

נמצאים בטווח בין 800 ל- 2000 מיליליטר (מ"ל) שתן במשך 24 שעות. 

ערכים שאינם תקינים

ערכים מעל או מתחת לטווח התקני. 

הסבר לתוצאות

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • התייבשות.
  • צריכה מועטה של נוזלים.
  • מחלות כליה מסויימות.
  • איסוף לא שלם של כלל נפח השתן שהופרש במהלך היממה.
 
ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • סוכרת תפלה (Diabetes Insipidus) כלייתית או מרכזית.
  • סוכרת.
  • צריכה מרובה של נוזלים.
  • מחלות כליה מסויימות.
  • נטילת תרופות משתנות.