25 ספטמבר 2021 י"ט תשרי תשפ"ב
עדכון אחרון:  27.08.2013 

בדיקת כושר עבודה - תנאי הזכאות

בדיקה רפואית תעסוקתית הבוחנת את כושרו הבריאותי של החבר מבוטח להמשיך לבצע את עבודתו.
עדכון אחרון:  27.08.2013 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

תנאים למימוש הזכאות

ישנם כמה מצבים שבהם מומלץ או נדרש לבצע בדיקת כושר עבודה:
 • בדיקה בעקבות הפניית רופא מטפל, מעסיק, מפקח עבודה או ועד עובדים.
 • נשים הרות (במידה ועובדות עבודה פיסית או עם חומרים כימיים).
 • לאחר תאונת עבודה.
עבור המסגרות הבאות, בדיקת כושר עבודה לא מבוצעת במרפאות מכבי:
 אוכלוסיהלאן לפנות
שוטרים המשטרה 
עובדי מדינה  המשרד הממשלתי שאליו הם מועמדים 
בודקים מוסמכים לכלי הרמה ועובדים בגובה  רופא פרטי - הבדיקה אינה כלולה בסל הבריאות 
אסירים המבצעים עבודות שירות  שירות בתי הסוהר 


פירוט הזכאות

הזכאות משתנה בהתאם לצורכי החבר המבוטח:

בדיקה בעקבות הפנייה

בדיקה לכל אדם הנמצא במעגל העבודה וחבר במכבי, אשר הופנה על ידי רופא מטפל, מעסיק, מפקח עבודה או ועד עובדים.

 הזכאות 

בדיקת כושר עבודה.

 כמה זה עולה? 

ללא עלות.

 איפה ניתן השירות? 

במרפאה התעסוקתית של מכבי, אשר בתחום השירות שלה נמצא מקום העבודה.
לאיתור מרפאה > (ייפתח בדפדפן נפרד)

 מה עליך לעשות? 

 1. לביצוע הבדיקה נדרשת הפניה מהמעסיק, ועד העובדים, מפקח עבודה או רופא מטפל.
 2. על ההפניה, יש לציין בכתב יד מקום עבודה ומספר טלפון.
 3. את ההפניה יש להעביר בפקס למרפאה התעסוקתית הנותנת שירותים למקום העבודה, יחד עם כל המסמכים הרפואיים העדכניים והרלוונטיים. 
 4. לאחר העברת הפקס, התקשרו על מנת לוודא את הגעתו ולבירור המשך התהליך.
 5. צוות המרפאה יזמן את החבר המבוטח לבדיקה לאחר בחינת החומר הרפואי שהגיע ובדיקת זכאותו להיבדק.
 6. בתום הבדיקות, הרופא התעסוקתי ישלח את מסקנותיו למעסיק ולחבר המבוטח.

בדיקה לנשים הרות

נשים עובדות הרות זכאיות להיבדק על ידי רופא תעסוקתי על מנת לקבוע אם בתקופת ההריון נדרש שינוי בתנאי עבודתן. רופא תעסוקתי רשאי להמליץ על הגבלות שונות בהיקף ואופי העבודה, למשך תקופה מוגדרת.

 הזכאות 

בדיקת כושר עבודה.

 כמה זה עולה? 

ללא עלות.

 איפה ניתן השירות? 

במרפאה התעסוקתית של מכבי, אשר בתחום השירות שלה נמצא מקום העבודה.
לאיתור מרפאה > (ייפתח בדפדפן נפרד)

תהליך מימוש הזכאות

 1. לביצוע הבדיקה יש לקבל הפניה מהמעסיק או מרופא מטפל או גינקולוג.
 2. את ההפניה יש להעביר בפקס למרפאה התעסוקתית הנותנת שירותים למקום העבודה.
 3. צוות המרפאה יצור קשר עם החברה מבוטחת ובמידת הצורך יזמן אותה לבדיקה.
   

 תנאים והבהרות 

 • שמירת הריון: רופא תעסוקתי אינו מוסמך להכריז על שמירת הריון. זוהי זכות הניתנת מביטוח לאומי ורק רופא נשים יכול למלא את טופס התביעה לזכאות.
  במקרים בהם קיים חשש לבריאות האישה או התינוק, יכול הרופא התעסוקתי או כל רופא מטפל אחר לספק לחברה המבוטחת המלצה אותה תעביר לרופא הנשים שלה.
  למידע נוסף על שמירת הריון באתר המוסד לביטוח הלאומי >> (ייפתח בדפדפן נפרד)
 • נשים הרות שעובדות בסביבה בעלת סיכונים כגון חומרים כימיים או קרינה מייננת, יכולות לקבל ייעוץ טלפוני במרכז הרעלות ארצי - 04-8542900, או במרכז הטרטוגני - 02-6243669.

בדיקה לאחר תאונת עבודה

לפי חוק ביטוח לאומי, עובד שנפגע בתאונת עבודה ואינו מסוגל לעבוד זכאי לתשלום דמי פגיעה עד 91 יום ממועד הפגיעה, על פי המלצת הרופא המטפל.
במידה והרופא המטפל סבור שהחבר המבוטח לא יכול לחזור לעבודתו בתום 91 יום, מומלץ שיפנה אותו למרפאה התעסוקתית המשויכת למקום עבודתו לביצוע בדיקת כושר עבודה. מומלץ שההפניה תתבצע בין 30-60 יום מזמן הפגיעה, על מנת לקבל החלטה עד תום 91 הימים .

 הזכאות 

בדיקת כושר עבודה.

 כמה זה עולה? 

ללא עלות.

 איפה ניתן השירות? 

במרפאה התעסוקתית של מכבי, אשר בתחום השירות שלה נמצא מקום העבודה.
לאיתור מרפאה > (ייפתח בדפדפן נפרד)

 מה עליך לעשות? 

 1. יש לקבל הפניה מרופא מטפל.
 2. את ההפניה יש להעביר בפקס למרפאה התעסוקתית הנותנת שירותים למקום העבודה .
 3. צוות המרפאה יצור קשר עם המבוטח ויזמן אותו לבדיקה.
   

 תנאים והבהרות  

אם קיים חשש שהפגיעה תוביל לכדי נכות, מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי. אין צורך לגשת למרפאה תעסוקתית להכרה בנכות.
למידע נוסף על גמלת נכות מעבודה באתר המוסד לביטוח הלאומי > (ייפתח בדפדפן נפרד)
למידע נוסף על זכויותיכם לאחר שנפגעתם בעבודה >