24 ינואר 2022 כ"ב שבט תשפ"ב
עדכון אחרון:  27.08.2013 

פיקוח רפואי תקופתי - תנאי הזכאות

בדיקה המיועדת לעובדים שנחשפים לגורמים מזיקים במסגרת עבודתם. מטרת הבדיקה
היא לקבוע את יכולתו של העובד להתחיל או להמשיך בעבודתו בנוכחות הגורם המזיק.
עדכון אחרון:  27.08.2013 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

מי זכאי? 

פיקוח רפואי תקופתי מיועד לאוכלוסיות הבאות:
 • כל עובד החשוף במקום עבודתו לאחד מגורמי הסיכון המוגדרים בפקודת הבטיחות בעבודה. בין הגורמים נכללים רעש מזיק, קרינה מייננת, עופרת, זרחנים אורגניים וקרבמטים, ממיסים אורגנים, כספית, אבק מזיק ומתכות כמו כרום, ניקל, קדמיום וארסן.
 • עובדים שעיסוקם הוגדר כמחייב בדיקת פיקוח רפואי תקופתי, כמו טייסים וממונים על פיצוצים.
 • עגורנאים ואתתים (מנופאים).
 • עובדים מהרשות הפלסטינית או מעזה בעלי אישור תקף לעבוד בישראל (עובדי שטחים).
 • חברים שעובדים או עבדו בעבר עם אסבסט.
   
עבור המסגרות הבאות, בדיקת הפיקוח לא מבוצעת במרפאות מכבי:
אוכלוסיהלאן לפנות
שוטרים המשטרה
עובדי מדינה המשרד הממשלתי שאליו הם מועמדים
בודקים מוסמכים לכלי הרמה ועובדים בגובה רופא פרטי - הבדיקה אינה כלולה בסל הבריאות
אסירים המבצעים עבודות שירות שירות בתי הסוהר
 

מי זכאי? 

הזכאות משתנה בהתאם לסוג עבודתו של המבוטח:

עובדים עם גורמים מזיקים ולעובדים במקצועות המחייבים בדיקה

בדיקה שבוחנת את יכולתו של מי שעובד בעבודות עם גורמי סיכון להתחיל או להמשיך בעבודתו. הבדיקה כוללת לרוב בדיקות מעבדה ובדיקות עזר נוספות, כמו שמיעה, ראיה או תפקודי ריאות, בהתאם לגורם הסיכון הנבדק ולשיקול הדעת של אחות ורופא תעסוקתי.

 הזכאות 

בדיקת פיקוח רפואי תקופתי.

 כמה זה עולה? 

ללא עלות.

 איפה ניתן השירות? 

במרפאה התעסוקתית של מכבי, אשר בתחום השירות שלה נמצא מקום העבודה.

 מה עליך לעשות? 

 1. אין צורך בהפניית רופא.
 2. המעסיק יפנה את העובד ישירות למרפאה התעסוקתית הנותנת שירותים למקום העבודה, בהתאם למועדים הקבועים בתקנות.
 3. תוצאות הבדיקה יועברו למעסיק ולעובד.

מנופאים

בדיקה זו נדרשת לצורך מתן או חידוש רישיון להפעלת מנוף או אתת.

 הזכאות 

בדיקת פיקוח רפואי תקופתי.

 כמה זה עולה? 

ללא עלות.

 איפה ניתן השירות? 

במרפאה התעסוקתית של מכבי, אשר בתחום השירות שלה נמצא מקום העבודה.

 מה עליך לעשות? 

 1. על החבר המבוטח למלא טופס לבדיקה רפואית של רשות ההסמכה, החתום על ידי המעסיק.
 2. מי שברשותו רישיון להפעלת מנוף מסוג ג'-ד' ימלא טופס הצהרת בריאות מטעם רשות ההסמכה, בכל פעם שיידרש לחדש רישיון.
 3. לבדיקה ראשונית או לחידוש רישיון מסוג א'-ב' יש לקבוע תור לבדיקה במרפאה התעסוקתית הנותנת שירותים למקום העבודה.
   

 תנאים והבהרות 

מי שאינו מועסק כמנופאי יכול לבצע את הבדיקה במסגרת פרטית לצורך מתן אישור להתאמתו לעבודה בתחום. הבדיקה כרוכה בתשלום.

עובדים תושבי השטחים

בדיקת פיקוח רפואי תקופתי עבור עובדים מהרשות הפלסטינית או מעזה בעלי אישור תקף לעבוד בישראל. הבדיקה כוללת בדיקות עזר כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה או לפי שיקולו של הרופא התעסוקתי. יבדקו אך ורק עובדים במפעלים הנמצאים בתחומי מדינת ישראל (בתוך הקו הירוק). 

 הזכאות 

בדיקת פיקוח רפואי תקופתי.

 כמה זה עולה? 

ללא עלות.

 איפה ניתן השירות? 

במרפאה התעסוקתית של מכבי, אשר בתחום השירות שלה נמצא מקום העבודה.

 מה עליך לעשות? 

 1. אין צורך בהפניית רופא.
 2. המעסיק ישלח מראש צילום של תעודת זהות ואישור העסקה למרפאה התעסוקתית, על מנת לפתוח תיק במערכת.
 3. המעסיק יפנה את העובד למרפאה התעסוקתית הנותנת שירותים למקום העבודה.
 4. מסקנות הבדיקה יועברו למעסיק ולעובד ויקבעו את כשירותו של העובד להמשיך את עבודתו.

עובדים שנחשפו לאסבסט

בדיקה עבור עובדים החשופים או נחשפו בעבר לאסבסט במקום עבודתם. הבדיקה כוללת לרוב בדיקות מעבדה, אחות ורופא תעסוקתי.
על כל עובד שהיה חשוף לאסבסט במהלך עבודתו בעבר להמשיך לבצע את הבדיקות לפי הזמנים הקבועים בתקנות במשך כל חייו.

 הזכאות 

בדיקת פיקוח רפואי תקופתי.

 כמה זה עולה? 

ללא עלות.

 איפה ניתן השירות? 

במרפאה התעסוקתית של מכבי, אשר בתחום השירות שלה נמצא מקום העבודה.

 מה עליך לעשות? 

 1. אין צורך בהפניית רופא.
 2. המעסיק יפנה את העובד ישירות למרפאה התעסוקתית הנותנת שירותים למקום העבודה, בהתאם למועדים הקבועים בתקנות.
 3. עובד שסיים את עבודתו, ימשיך את תהליך הבדיקות במרפאה התעסוקתית בה נבדק בעבר.
 4. מסקנות הבדיקה יועברו למעסיק ולעובד ויקבעו את כשירותו של העובד להמשיך את עבודתו.