21 מאי 2022 כ' אייר תשפ"ב

כל מה שרציתם לדעת על אמצעי מניעה - מידע רפואי

מידע מקצועי, מקיף ומפורט אודות אמצעי המניעה השונים: יעילות, יתרונות וחסרונות ואופן השימוש.
למידע נוסף בחרו באחד מאמצעי המניעה שברשימה:
מעודכן לתאריך  25.02.2021 

גלולות

Contraceptive Pills
מעודכן לתאריך  25.02.2021 

נטילת גלולות המכילות פרוגסטוגן בלבד

בחפיסה של גלולות המכילות פרוגסטוגן יש 28 גלולות. יש ליטול גלולה אחת ביום בשעה קבועה. כתלות בסוג הגלולה, קיים טווח ביטחון של 3 או 12 שעות. מיד עם סיום חפיסה יש להתחיל חפיסה חדשה, ללא הפסקה.

התחלת חפיסה לראשונה

ניתן להתחיל לקחת גלולות המכילות פרוגסטוגן בלבד בכל שלב במחזור החודשי. כאשר מתחילים לקחת גלולות אלו ביום הראשון למחזור החודשי מושגת הגנה מיידית מפני הריון, ואין צורך להשתמש באמצעי מניעה נוסף.
כל עוד מתחילים לקחת את הגלולה עד (וכולל) היום החמישי למחזור מושגת הגנה מיידית מפני כניסה להריון. דבר זה אינו תקף לגבי נשים בעלות מחזור חודשי הקצר מ- 23 ימים. על נשים שמחזורן קצר להשתמש באמצעי מניעה נוסף כגון קונדום במשך יומיים לאחר תחילת נטילת הגלולות.
כך גם על נשים המתחילות ליטול גלולות המכילות פרוגסטוגן בלבד בכל יום אחר במהלך המחזור החודשי. עליהן להשתמש באמצעי מניעה נוסף על מנת למנוע הריון במשך יומיים לאחר תחילת נטילת הגלולות.
יש לבחור שעה נוחה ולהקפיד לקחת את הגלולה באותה השעה בכל יום, לאורך כל החפיסה.

נשים לאחר לידה

ניתן להתחיל לקחת גלולות המכילות פרוגסטוגן בלבד 21 ימים לאחר הלידה. ההגנה מפני הריון הינה מיידית.
נשים שמתחילות לקחת גלולות אלו לאחר 21 יום ממועד הלידה זקוקות לאמצעי מניעה נוסף (לדוגמה, קונדום) למשך יומיים לאחר תחילת נטילת הגלולות.

נשים לאחר הפלה

אפשר להתחיל לקחת גלולות המכילות פרוגסטוגן בלבד עד 5 ימים לאחר הפלה (יזומה או טבעית). ההגנה מפני הריון הינה מיידית. אם חלפו יותר מ- 5 ימים ממועד ההפלה יש להשתמש באמצעי מניעה נוסף (כגון קונדום) במשך יומיים לאחר תחילת נטילת הגלולות.

אופן נטילת הגלולות

יש לבחור שעה נוחה ביום לנטילת הגלולה הראשונה.
יש להמשיך לקחת את הגלולה באותה שעה בכל יום עד לסיום חפיסת הגלולות.
מיד עם סיום חפיסת הגלולות יש להתחיל חפיסה חדשה. אין הפסקה בין החפיסות.

ומה אם שכחתי לקחת גלולה?

הפעולות שיש לבצע בעקבות פספוס גלולה בזמן נטילת גלולות המכילות פרוגסטרון בלבד תלויות במספר גורמים:
  • סוג הגלולות.
  • כמה זמן עבר.
  • האם האישה קיימה יחסי מין ללא אמצעי מניעה נוסף במהלך שבעת הימים שקדמו לגלולה שנשכחה.
 
איחור של 3-12 שעות
נשים הנוטלות גלולות המכילות פרוגסטוגן בלבד המאפשרות עיכוב של 3 שעות או של 12 שעות במועד נטילתן (בהתאם לסוג הגלולה) ונמצאות בתוך טווח הזמנים הזה, לא צריכות לדאוג.
יש לקחת את הגלולה שנשכחה מיד ולהמשיך לקחת את שאר הגלולות כרגיל. ההגנה מפני הריון לא תיפגע ואין צורך להשתמש באמצעי מניעה נוסף.
איחור של מעל 3-12 שעות
אם חלפו יותר שעות מהמותר (בהתאם לסוג הגלולות), האישה אינה מוגנת עוד מפני הריון. במקרה זה, על האישה:
  • לקחת את הגלולה שנשכחה מיד. במידה שנשכחו מספר גלולות יש ליטול גלולה אחת בלבד.
  • להמשיך לקחת את הגלולות כרגיל.
 
במקרה כזה האישה אינה מוגנת מפני הריון ויש צורך להשתמש באמצעי מניעה נוסף כגון קונדום במשך יומיים מרגע נטילת הגלולה שנשכחה.
אם קיים חשש להריון לא רצוי ניתן לשקול שימוש באמצעי מניעה לשעת חירום דוגמת גלולת היום שאחרי.
בכל מקרה של ספק מומלץ להתייעץ עם רופא הנשים.

מה לעשות במקרה של הקאות ושלשולים?

במקרה של הקאה תוך שעתיים ממועד לקיחת הגלולה יתכן שהגלולה לא הספיקה להיספג לזרם הדם. יש לקחת גלולה נוספת מיד, ולהמשיך לקחת את שאר הגלולות כרגיל.
אם האישה אינה לוקחת גלולה נוספת יש להשתמש באמצעי מניעה נוסף במשך יומיים.
במידה שההקאות נמשכות, מומלץ להשתמש באמצעי מניעה נוסף. יש להמשיך להשתמש באמצעי הנוסף במשך כיומיים לאחר שההקאות חולפות.
שלשול חמור (6-8 יציאות מימיות ב- 24 שעות) עלול לפגוע ביעילות הגלולה. יש להמשיך לקחת את הגלולה כרגיל אך צריך להשתמש גם באמצעי נוסף כגון קונדום, על מנת לוודא מניעת כניסה להריון. יש להמשיך להשתמש באמצעי הנוסף במשך כיומיים לאחר שהשלשול פוסק.