21 מאי 2022 כ' אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  12.05.2021  באדיבות ה 

בעיות במצב ההכרה - מצב רפואי

Disorders of Consciousness
מעודכן לתאריך  12.05.2021  באדיבות ה 

הגדרות של מצבי הכרה

ניתן לסווג מצבי הכרה שונים בהתאם לתפקודי המוח המעורבים, כמפורט.

תרדמת

תרדמת (בלעז, קומה) היא מצב של חוסר הכרה שהשרוי בה אינו מראה סימני ערות או מודעות. אדם השרוי בתרדמת אינו מגיב לגירויים מהסביבה, לרבות לגירויים קוליים או לגירויים הגורמים לכאב. מרבית המטופלים הנמצאים בתרדמת זקוקים לסיוע נשימתי ויחוברו למכונת הנשמה.
לרוב תימשך התרדמת פחות מ- 2-4 שבועות, במהלכם המטופל יתעורר בהדרגה או שיעבור למצב של צמח (מצב המכונה בלעז 'וגטטיבי') או למצב של הכרה מינימלית (minimally conscious state).

צמח

במצב של צמח המטופל ער אך אינו מודע לסביבתו.
יתכן שאדם הנמצא במצב של צמח יפתח את עיניו, יפגין מחזורי שינה-ערות מסודרים ויגיב תגובות בלתי רצוניות בסיסיות (תגובות רפלקסיביות) כגון מצמוץ בתגובה לרעש עז או הסטת היד בתגובה ללחיצה חזקה. האדם הנמצא במצב צמח אף מסוגל לווסת את קצב ליבו ומסוגל לנשום ללא סיוע.
עם זאת, הוא אינו מסוגל לעקוב אחר תנועה עם עיניו או להגיב לגירויים קוליים. כמו כן, הוא לא יביע כל רגש.
מצב של צמח הנמשך לאורך זמן ניתן לסווג באופנים הבאים:
  • מצב צמח מתמשך (continuing vegetative state) –מצב הנמשך יותר מארבעה שבועות.
  • מצב צמח קבוע (permanent vegetative state) – מצב הנמשך יותר משישה חודשים כתוצאה מפגיעת ראש שאינה טראומטית או יותר מ- 12 חודשים אם נגרם עקב פגיעת ראש טראומטית. אף שאפשרית, החלמה ממצב צמח קבוע היא נדירה מאד.
 

מצב הכרה מינימלי

מטופל השרוי במצב זה נמצא בהכרה ברורה אך מוגבלת מאד ובלתי יציבה. בחלק מהזמן הוא עשוי לתקשר או להגיב להוראות פשוטות כגון הזזת אצבעו כאשר הוא מתבקש לעשות זאת.
חלק מהמטופלים יעברו למצב של הכרה מינימלית לאחר שהיו בתרדמת או במצב של צמח. לעתים מדובר במצב מעבר בדרך להתעוררות והחלמה, אך פעמים רבות זהו מצב קבוע.
בדומה למצב של צמח, ניתן להתייחס למצב הכרה מינימלי מתמשך אם הוא נמשך למעלה מארבעה שבועות. עם זאת, קשה יותר להגדיר מצב הכרה מינימלי קבוע מאחר שהדבר תלוי בסוג ובחומרת הנזק המוחי ובמידת התגובתיות של המטופל. במרבית המקרים המצב לא יוגדר קבוע אלא אם הוא נמשך מספר שנים.

תסמונת הנעילה (תסמונת 'נעול בפנים', locked in syndrome)

מצב המכונה לעתים 'פסוידו קומה' (דמוי תרדמת).
יש להבדיל בין מטופל הנמצא בתרדמת או במצב של צמח לבין מטופל הלוקה בתסמונת הנעילה. במצב זה סובל המטופל משיתוק מוחלט של כל השרירים ואינו מסוגל לדבר או לזוז. עם זאת, הוא נמצא בהכרה מלאה ומסוגל בדרך כלל להזיז את עיניו ולתקשר באמצעות מצמוצים.