29 נובמבר 2021 כ"ה כסלו תשפ"ב
עדכון אחרון:  01.01.2019 

ניתוחים והשתלות בחו"ל - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.01.2019 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חברי מכבי זכאים במקרים חריגים למימון ניתוחים וטיפולים מחוץ לגבולות ישראל.
מימון שאושר ניתן ללא השתתפות עצמית, עד לסכום של 250,000 $.
במקרים חריגים, יינתן מימון לטיפולים שעולים יותר מ-250,000 $, בכפוף לאישור מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו.

מי זכאי? 

לבירור זכאותכם וקבלת אישור מקדים לניתוח בחו"ל יש להגיש טופס בקשה לשירותים רפואיים בחו"ל. את הטופס יש לשלוח ליחידה לניתוחי חו"ל במטה מכבי בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים. ניתן להגיש את הטופס והמסמכים בדרכים הבאות:
 • בהגעה למשרד הסניף במרכז רפואי של מכבי. לאיתור מרכז רפואי>
 • בדואר. כתובת: היחידה לניתוחים בחו"ל, מטה מכבי, המרד 27, תל אביב, 68125
  להורדת הטופס
במידה ובקשתכם אושרה, יישלח אליכם מכתב עם הנחיות נוספות להמשך התהליך.

הגשת ערעור

במידה ובקשתכם נדחתה, ניתן להגיש ערעור לוועדת ערר במשרד הבריאות. ועדה זו דנה רק בהחלטות קופת חולים שלא לספק שירות הנכלל במסגרת הסל הבסיסי. ועדה זו אינה דנה בהחלטות המתקבלות במסגרת מגן כסף, מכבי זהב ומכבי שלי.
למידע המלא אודות הגשת ערעור >

פירוט הזכאות

ניתוח או טיפול בחו"ל (מלבד השתלת כליה)

תנאים למימוש הזכאות

חברי מכבי זכאים לניתוחים ולטיפולים מצילי חיים בחו"ל במקרים האלה:
 • ניתוח או טיפול להצלת חיים שאינו ניתן לביצוע בארץ
 • ניתוח או טיפול שאינו מתבצע במסגרת מחקר או ניסוי קליני
   

 הזכאות 

ניתוח, השתלה או טיפול רפואי בחו"ל.

 איפה ניתן השירות? 

במרכזים רפואיים בחו"ל.

 כמה זה עולה? 

 • יינתן החזר עד תקרה של 250,000 $
 • ההחזר נועד לכיסוי הוצאות רפואיות והוצאות נלוות כגון טיסות, הוצאות שהייה ואש"ל
 

 מה עליך לעשות? 

השתלת כליה

 הזכאות 

החזר כספי על השתלת כליה שבוצעה בחו"ל.

 כמה זה עולה? 

יינתן החזר עד לסכום של 35,000 $.

 מה עליך לעשות? 

 1. לקבלת אישור לניתוח השתלת כליה בחו"ל יש להגיש למכבי את המסמכים האלה:
  - מסמכים רפואיים רלוונטיים לבקשה
  - טופס בקשה מלא לאישור ניתוח השתלה בחו"ל - חתימה על טופס ויתור סודיות (וס"ר) >>
  את המסמכים אפשר להגיש באפליקציית מכבי, באתר מכבי Online, בפקס, בדואר או בהגעה למרכז הרפואי.
 2. החבר יקבל מכתב עם החלטת מכבי והנחיות להמשך פעולה.
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי
 
מכבי כסף
 
מכבי זהב החזר עד תקרה של 150,000 $ עבור ניתוחים במקרים הבאים: ניתוחים שלא ניתן לבצע בארץ או שאין להם חלופה בארץ, ניתוחים שאי-ביצועם עלול לגרום להחמרה וזמן ההמתנה עבורם בארץ ארוך מזמן ההמתנה בחו"ל, ניתוחים בתחומים שבהם הניסיון הרפואי בארץ מועט
 
מכבי שלי החזר עד לתקרה של 200% ממחיר ניתוח במחירון משרד הבריאות עבור ניתוחים שאינם כלולים בסל הבריאות ואינם מכוסים על ידי מכבי זהב ומכבי כסף