11 אפריל 2021 כ"ט ניסן תשפ"א
עדכון אחרון:  01.01.2019 

ניתוחים והשתלות בחו"ל - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.01.2019 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חברי מכבי זכאים במקרים חריגים למימון ניתוחים וטיפולים מחוץ לגבולות ישראל.
מימון שאושר ניתן ללא השתתפות עצמית, עד לסכום של 250,000 $.
במקרים חריגים, יינתן מימון לטיפולים שעולים יותר מ-250,000 $, בכפוף לאישור מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו.

מי זכאי? 

לבירור זכאותכם וקבלת אישור מקדים לניתוח בחו"ל יש להגיש טופס בקשה לשירותים רפואיים בחו"ל. את הטופס יש לשלוח ליחידה לניתוחי חו"ל במטה מכבי בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים. ניתן להגיש את הטופס והמסמכים בדרכים הבאות:
 • בהגעה למשרד הסניף במרכז רפואי של מכבי. לאיתור מרכז רפואי>
 • בדואר. כתובת: היחידה לניתוחים בחו"ל, מטה מכבי, המרד 27, תל אביב, 68125
  להורדת הטופס
במידה ובקשתכם אושרה, יישלח אליכם מכתב עם הנחיות נוספות להמשך התהליך.

הגשת ערעור

במידה ובקשתכם נדחתה, ניתן להגיש ערעור לוועדת ערר במשרד הבריאות. ועדה זו דנה רק בהחלטות קופת חולים שלא לספק שירות הנכלל במסגרת הסל הבסיסי. ועדה זו אינה דנה בהחלטות המתקבלות במסגרת מגן כסף, מכבי זהב ומכבי שלי.
למידע המלא אודות הגשת ערעור >

פירוט הזכאות

מימון עד תקרה של 250,000 $ (למעט השתלת כליה)

תנאים למימוש הזכאות

המימון יינתן בכפוף לתנאים הבאים:
 • הטיפול מונע סכנת מוות או אובדן של איבר או אחד החושים
 • אין אפשרות לקבל את הטיפול (או טיפול חלופי) בישראל
 • הטיפול המבוקש כלול בסל הבריאות הממלכתי
 • טיפול באחד מהתחומים הבאים:
  • מערכת העצבים והמוח
  • מחלות לב וכלי דם
  • גידולים (שאתות)
  • השתלת איברים
  • מומים מולדים
    

 הזכאות 

ניתוח, השתלה או טיפול רפואי בחו"ל.

 כמה זה עולה? 

יינתן מימון עד לתקרה של 250,000 $.
ניתן להגיש בקשה מיוחדת לקבלת מימון מעל לתקרה זו. הבקשות ייבחנו על ידי ועדת ערר של משרד הבריאות.
למידע נוסף על הגשת הבקשה באתר משרד הבריאות >

 מה עליך לעשות? 

מיעוט ניסיון בישראל במתן טיפול מסוים לא ייחשב לנסיבה רפואית חריגה המצדיקה את קבלת הטיפול בחו"ל.

השתלת כליה

 הזכאות 

השתלת כליה בחו"ל.

 כמה זה עולה? 

יינתן החזר עד לסכום של 35,000 $ עבור השתלת כליה בחו"ל.

 מה עליך לעשות? 

לקבלת החזר יש להגיש קבלה וחשבונית מס מקוריות בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי. לאיתור מרכז רפואי >
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי
 
מכבי כסף
 
מכבי זהב החזר עד תקרה של 150,000 $ עבור ניתוחים במקרים הבאים: ניתוחים שלא ניתן לבצע בארץ או שאין להם חלופה בארץ, ניתוחים שאי-ביצועם עלול לגרום להחמרה וזמן ההמתנה עבורם בארץ ארוך מזמן ההמתנה בחו"ל, ניתוחים בתחומים שבהם הניסיון הרפואי בארץ מועט
 
מכבי שלי החזר עד לתקרה של 200% ממחיר ניתוח במחירון משרד הבריאות עבור ניתוחים שאינם כלולים בסל הבריאות ואינם מכוסים על ידי מכבי זהב ומכבי כסף