23 מאי 2022 כ"ב אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  20.03.2014 

מידע לנוסעים לחו"ל לתקופה ארוכה

כל המידע למבוטחי מכבי שיוצאים מהארץ לתקופה ארוכה

מעודכן לתאריך  20.03.2014 

זכאות בקופות חולים ותשלום דמי בריאות

הזכאות לשירותי בריאות במסגרת סל הבריאות הממלכתי של מדינת ישראל מותנית בשיוכו של אדם למצבת התושבים של המוסד לביטוח לאומי ובתשלום דמי בריאות ודמי ביטוח לאומי.
לפי חוק, תושב ישראל המתגורר בחו"ל חייב להמשיך לשלם דמי בריאות ודמי ביטוח לאומי. פיגור בתשלומים אלו בזמן שהות בחו"ל עלול לשלול את זכאותכם לקבלת שירותים רפואיים בישראל.
ביטוח לנוסעים לחו"ל

תשלום לתכניות הביטוח המשלים של מכבי

לא ניתן להקפיא את התשלום לתכניות הביטוח השונות (מכבי כסף, מכבי זהב, מכבי שלי ומכבי סיעודי). מבוטחים שיבטלו את החברות באחת מתכניות אלו יכולים לשוב אליהן בכל עת, אך יהיו חייבים בתקופת המתנה עד לקבלת הזכאות או בחיתום רפואי מחודש במסגרת הביטוח הסיעודי, בדומה למבוטח חדש.
אם ברצונכם לשמור על רצף זכאות, מומלץ לספק הרשאה לחיוב חשבון בנק או כרטיס אשראי.

חוזרים משהות ארוכה?

במקרים מסוימים, המוסד לביטוח לאומי גורע תושב ממצבת התושבים לאחר שהות ממושכת בחו"ל ובעקבות כך זכאותו לשירותים רפואיים במסגרת סל הבריאות הממלכתי נשללת. בנוסף, המוסד לביטוח לאומי יכול לקצוב תקופות המתנה (תיקון סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי) לזכאות בקבלת שירות רפואי.
במידה והנכם מתכוונים לעזוב לחו"ל לתקופה ארוכה משנה יש לפנות למוסד לביטוח לאומי לקבלת הנחיות.
למידע נוסף באתר הביטוח הלאומי > (ייפתח בדפדפן נפרד)
תכנית מיוחדת לתושבים חוזרים בתקופת המתנה