26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך:  28.08.2014 

קוסמטיקה היפו אלרגנית, נוסה או לא נוסה על בעליי חיים ובטיחות המוצר

בישראל כול תכשיר קוסמטי חייב באישור משרד הבריאות. כול עוד התכשיר מכיל רכיבים מוכרים שנוסו בעבר על בעלי חיים והוא נמצא בטוח לשימוש אין צורך בניסויו על בעלי חיים. כול חברה יכולה לטעון לתכשיר היפו אלרגני מבלי שתידרש להוכיח טענה זו. תכשירי קוסמטיקה טבעיים אינם בהכרח עדיפים

אריאל אשל

מעודכן לתאריך:  28.08.2014 

תפוגה ושמירת תכשירים

חשיפה של תכשירי קוסמטיקה לחום או לקרינת השמש עלולה לפגוע בהם ולפיכך אין להשאיר מוצרי קוסמטיקה ברכב (בפרט לא בתא 'הכפפות') או בארון באמבטיה. ככלל מומלץ לאחסן מוצרי קוסמטיקה במקום קריר ויבש. יש לבדוק את תאריך התפוגה של המוצר ולחדול להשתמש בו אם מועד זה חלף.

רישוי תכשירים קוסמטיים

בישראל כול תכשיר קוסמטי (לא בושם ולא סבון מוצק) חייב באישור משרד הבריאות. מחלקת הרוקחות במשרד הבריאות אחראית על רישוי כל מוצרי הקוסמטיקה המשווקים בישראל והיא קובעת דרישות ותקנים לבטיחות המוצר. מומלץ מאוד לוודא שהתכשיר שאתם רוכשים נושא את אישור משרד הבריאות (הדבר יופיע על גבי אריזת המוצר).

האם לתכשיר יש באמת סגולות רפואיות

ייחוס סגולות רפואיות לתכשיר קוסמטי, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, הן הפרת החוק, כי אין מוצר שהוא הכלאה בין מוצר קוסמטי ומוצר רפואי. לו למוצר הקוסמטי היו סגולות רפואיות הרי הוא היה מוגדר כתרופה (לפחות תרופה שאינה חייבת במרשם רופא), ואישורו היה מותנה בניסויים קליניים.
יחד עם זאת, אכן תכשירי קוסמטיקה לא מעטים מכילים חומרים בעלי השפעה מיטיבה עם העור. מומלץ לעיין ברשימת החומרים שמופיעה על גבי האריזה.

נוסה או לא נוסה על בעליי חיים

החוק בישראל אוסר קיום ניסויים בבעלי חיים למטרות קוסמטיקה ואף אוסר יבוא של מוצרי קוסמטיקה שנוסו על בעליי חיים. החוק מתייחס הן למוצרים הסופיים והן לרכיביהם. יחד עם זאת, יכול שר הבריאות להתיר שיווק של מוצרי קוסמטיקה שנוסו על בעלי חיים, אם הוא מאמין שהיעדר ניסוי כזה היה עלול לסכן את בטיחות הצרכנים.
ניסוי תכשיר קוסמטי על שטח קטן בפרק כף היד
נסו אותם תחילה על שטח קטן בפרק כף היד
משמעות הדבר היא שבעיקרון אין מתן אישור לשיווק תכשיר קוסמטי מותנה בהמצאת הוכחה שהתכשיר נוסה על בעליי חיים ונמצא בטוח לשימוש. הדבר נכון ותקף במקרים שהתכשיר מכיל רכיבים מוּכרים שנוסו בעבר על בעלי חיים, או שנחשבים בטוחים לשימוש על ידי בני אדם.
לעומת זאת, כאשר נכללים במוצר חדש רכיבים שאינם מוכרים, או שהשפעתם על בני אדם לא ידועה, בהחלט ייתכן שמחלקת הרוקחות במשרד הבריאות תתנה את אישור השיווק בביצוע מספר ניסויים בבעלי חיים (למשל רעילות עורית או גירוי עיניים). מדיניות זו נקוטה על ידי כול רשויות הפיקוח בעולם הנאור.

האם תכשיר היפו אלרגני לא יגרום לתגובה אלרגית?

מבחינה מדעית לא ניתן לטעון שתכשיר הוא היפו אלרגני אם לא נבדקו רכיביו (אי פעם, לא חובה במסגרת תכשיר זה) על בעלי חיים, ונמצא שהם אינם מחוללים תגובה אלרגית. לכאורה, כאשר מציינת חברה על תכשיר מסוים שהוא היפו אלרגני כנראה שכול רכיביו ידועים ככאלו שלא יגרמו לתגובה אלרגית.
יחד עם זאת, כיוון שטרם נקבעו בעולם כללים מחייבים הקובעים מתי ניתן לסמן תכשיר קוסמטי כהיפואלרגני, הרי כול חברה יכולה לטעון לתכשיר היפו אלרגני מבלי שתידרש להוכיח טענה זו.
המשמעות היא שאין כול ערבות שמוצר מסוים לא יגרום לתגובה אלרגית.

האם תכשירי קוסמטיקה טבעיים עדיפים?

מוצרי קוסמטיקה 'טבעיים' או 'אורגניים' אינם בהכרח יותר טובים או יותר בטוחים לשימוש בהשוואה למוצרים רגילים. נדגיש שרכיבים טבעיים אינם ערובה לכך שהמוצר לא יגרום לתגובה אלרגית, נהפוך הוא – דווקא רבים מהרכיבים הטבעיים עלולים לגרום לתגובה אלרגית או לגירוי עורי.
מה שנכון לגבי כול מוצר קוסמטי נכון גם לגבי מוצרים טבעיים - נסו אותם תחילה על שטח קטן בפרק כף היד. מעבר לכך, למרות כול מיני טענות ושמועות - אין שום הוכחה מדעית הקושרת שימוש במוצרים קוסמטיים רגילים לסרטן.

תלונות על תגובה אלרגית במוצר היפואלרגני

היצרן והמשווק אינם הכתובת לתלונות על תגובה אלרגית שנגרמה מתכשיר שנושא את הכיתוב 'היפואלרגני', מכיוון שהם אינם נדרשים למסור דיווח למשרד הבריאות על אלו שנפגעו כתוצאה משימוש במוצר. הכתובת לתלונה היא משרד הבריאות כיוון שזה רשאי במקרים מסוימים להורות על הסרת מוצר מהמדפים עקב סיכון בריאות הציבור.