16 מאי 2022 ט"ו אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  23.09.2009  באדיבות ה 

השתלת כליה - מידע רפואי

Kidney transplant
מעודכן לתאריך  23.09.2009  באדיבות ה 

הכנות להשתלת כליה

לאחר שנמצא תורם מתאים מוזעק החולה לבית החולים לשם ביצוע ההשתלה.
בשלב זה:
 • אין לאכול או לשתות דבר.
 • יש לקחת את כל התרופות שברשות החולה עימו לבית החולים.
 • יש להצטייד בבגדים ובחפצים חיוניים לשהייה בבית החולים.
 
הצוות הרפואי בבית החולים מוודא עם החולה שלא צצו בעיות רפואיות חדשות מאז היה עימם בקשר בפעם האחרונה.
התהליך חייב להתבצע במהירות האפשרית, כדי שלהשתלה יהיה את הסיכוי הטוב ביותר להצליח. במרכז ההשתלות ישובו ויבדקו את החולה במהירות, כדי לוודא שאין התפתחויות חדשות במצבו הבריאותי ובד בבד, צוות רפואי נוסף יבדוק את הכליה הנתרמת.
כאשר מקור הכליה המושתלת בתורם חי, יעסיקו רוב בתי החולים שני צוותי מנתחים בו זמנית, על מנת להפחית את הזמן שבה שוהה הכליה הנתרמת מחוץ לגוף.

תרופות טרם ולאחר השתלה

טרם השתלה ולאחריה יינתן למושתל טיפול תרופתי רב רכיבים.
יש צורך ב-3 סוגי תרופות:
 • תרופות אימונו-סופרסיביות (תרופות המדכאות את המערכת החיסונית או נוגדות דחיית השתל על-ידי הגוף).
 • תרופות להפחתת הסיכונים הנגרמים מלקיחת מדכאי מערכת החיסון.
 • תרופות למניעת יתר לחץ דם ולהורדת כולסטרול.
 

תרופות אימונו-סופרסיביות (נוגדות דחיית שתל)

תרופות אימונו-סופרסיביות מונעות ממערכת החיסון של הגוף לתקוף את הכליה החדשה, מצב שיגרום לדחייתה. קיימות מספר תרופות כאלו ובדרך כלל נדרש שילוב של שלוש מהן. השלוב המדויק נקבע על-ידי מרכז ההשתלות.
תרופות אימונו-סופרסיביות ניטלות בדרך כלל דרך הפה במינון גבוה דיו כדי למנוע מהמערכת החיסונית לדחות את הכליה המושתלת, אולם עדיין תהייה מסוגלת להלחם בזיהומים.
המינון הנדרש מכל תרופה משתנה מאדם לאדם. לעתים יידרשו חודשים אחדים לאחר ההשתלה כדי לייצב את המינון אצל מושתל. מסיבה זו רצוי להיצמד ככול האפשר לאותו מותג תרופתי במהלך כול תקופת הנטילה.
הסוגים הנפוצים ביותר של תרופות אימונו-סופרסיביות הם:
 • ציקלוספורין. שם מסחרי: נאורל (Neoral)
 • אזתיופרין. שם מסחרי: אימוראן (Imuran)
 • פרדניזולון (סטרואיד).
 • תחליפים לציקלוספורין: טקרולימוס. שם מסחרי: פרוגרף (Prograf)או סירולימוס, שם מסחרי: רפמיון (Rapamune).
 • מיקופנולט. שם מסחרי: מיפורטיק (Myfortic), שהוא גם תחליף לציקלוספורין
 • סימולקט ( Simulect) וזנפקס (Zenapax) הניתנים בזריקה דרך הוריד בבית החולים בזמן ההשתלה ובמשך 4 ימים אחריה.
 
אנשים שעברו השתלת כליה מתקשים לעיתים קרובות לזכור ליטול את כל התרופות שנרשמו להם, ואם מתחוללות תופעות לוואי הם עלולים להפסיק לקחת אותן. אי נטילת תרופות אימונו-סופרסיביות, בדיוק כפי שמופיע במרשם היא הסיבה השכיחה ביותר לדחיית כליה מושתלת.
לעיתים עלולה להופיע דחייה פתאומית וקשה של הכליה המושתלת. במקרה כזה יש צורך בנטילת תרופות אימונו-סופרסיביות חזקות יותר, דוגמת:
 • מתילפרדניזיולון – סטרואיד הניתן במנה גבוהה בזריקה דרך הווריד במשך 3 ימים.
 • טקרולימוס או סירולימוס - אם טרם ניטלו.
 • נוגדנים אנטי-לימפוציטים (ALG), נוגדנים אנטי-טימוציטים (ATG), או נוגדן OKT3 – אלו הן תרופות אנטי-סופרסיביות חזקות מאוד הניתנות בהזרקה דרך הווריד במשך 10 ימים. עלולות להיות להם תופעות לוואי חמורות.
 

תרופות להפחתת הסיכונים מנטילת תרופות אימונוסופרסיביות

אחד הסיכונים הגדולים ביותר של נטילת תרופות אימונו-סופרסיביות הוא ללקות בזיהום חמור. התרופות האימונו-סופרסיביות מחלישות את מערכת החיסון וחושפות את המושתל באורח בלתי-נמנע לסכנת הידבקות בזיהומים.
את הזיהומים השכיחים או החמורים ביותר ניתן למנוע על-ידי נטילת התרופות האנטיביוטיות הבאות:
 • אציקלוביר – כדי למנוע זיהום של ציטומגלווירוס (CMV), שהסיכון ללקות בו רב בחודשים הראשונים שלאחר ההשתלה.
 • לכסניות אמפוטריצין או שטיפת פה ניסטטין – למניעת זיהומי קנדידה בפה.
 • קו-טרימוקסזול. שם מסחרי: רספרים. (Resprim) – למניעת דלקת ריאות נדירה שנגרמת מהטפיל pneumocystis carinii (PCP בקיצור) ומתפתחת כאשר מערכת החיסון מדוכאת.
 • איזוניאזיד – למניעת שחפת (זיהום חמור בחזה), העלולה להתפתח אם למושתל הייתה שחפת בעבר, או שהוא בא במגע עם חולה שחפת.
 
הנוטלים תרופות אימונו-סופרסיביות נמצאים בקבוצת סיכון ללקות בסרטן העור והשפה. לפיכך יש להימנע מחשיפה לשמש באופן מוחלט בין 10 בבוקר ל-4 אחה"צ. כן יש למרוח תכשיר הגנה עם מקדם הגנה גבוה במיוחד על כל אזורי העור החשופים ועל השפתיים, בכל יום, בין אם הוא שמשי ובין אם מעונן.

תרופות למניעת לחץ דם גבוה ולהורדת כולסטרול

לחץ דם גבוה שאינו מאוזן עלול לגרום נזק חמור לכליה המושתלת. לכן, ייבדק לחץ הדם בקפדנות לאחר ההשתלה. במידת הצורך תירשם למושתל תרופה להורדת לחץ דם מסוג מעכבי ACE. אם מעכב ACE לבדו אינו מסוגל לווסת את לחץ הדם תירשמנה תרופות נוספות.
תרופות מעכבות ACE נפוצות הן:
 • קפטופריל. שמות מסחריים: קפטופריל, אסריל.
 • אנלפריל. שמות מסחריים: קונברטין, אנלדקס, נפריל, אנלפריל, נפריזיד.
 • ליזינופריל. שם מסחרי: טנסופריל.
 • פרינדופריל. שם מסחרי: פרסטוריל.
 • רמיפריל. שמות מסחריים: רמיפריל, טריאקור, טריטייס, רמיטנס.
 
אף רמות כולסטרול גבוהות עלולות להזיק לכליות. בדרך כלל משתמשים בתרופות ממשפחת הסטטינים להורדת רמות הכולסטרול בדם:
 • atorvastatin (שם מסחרי: ליפיטור).
 • fluvastatin (שם מסחרי: לסכול).
 • pravastatin (שמות מסחריים: פרבסטאטין, פרבליפ).
 • rosuvastatin (שם מסחרי: קרסטור).
 • simvastatin (שמות מסחריים: סימבסטאטין, סימבקור, סימוביל, סימבקסון).