25 אפריל 2018 י' אייר תשע"ח

מכון מכבי לחקר שירותי בריאות

אודות מכון מכבי לחקר שירותי הבריאות

מטרת המכון

מכון מכבי לחקר שירותי בריאות הוקם על ידי מכבי שירותי בריאות במטרה לקדם את הפעילות המחקרית במכבי, ולעודד ולהזמין מחקרים בתחומים העומדים בסדרי עדיפויות של מכבי, תוך הרחבת האפשרויות המחקריות על ידי שיתופי פעולה עם חוקרים וארגוני מחקר חיצוניים.  

מכון ייחודי בארץ

כמכון מחקר הממוקם בתוך קופת חולים, האחראית על הבטחת שירותי בריאות לחבריה, המכון של מכבי משמש מסגרת מחקרית ייחודית לחקר שירותי בריאות. מטרתה של מסגרת זו היא לסייע לקידום בריאות הקהילה במכבי בפרט ובסקטור הבריאות בישראל בכלל.
מכבי יצרה בנק מידע עשיר ומיוחד הכולל מידע בריאותי ומידע כלכלי על אוכלוסיה יציבה לאורך שנים. צירוף של רצון לקדם את שרותי הבריאות, אנשי מקצוע ובנק מידע מאפשר ביצוע מחקרים איכותיים וקידום בריאות במכבי ובישראל.

יעדים

  • לעודד מחקר במכבי
  • להמריץ שיתופי פעולה עם חוקרים וארגונים חיצוניים
 

פעילויות

קול קורא למחקר
המכון יוזם ומסייע בביצוע מחקרים על ידי כיסוי חלקי או מלא של הוצאות המחקר ועל ידי מתן שירותים כגון סיוע באיסוף ועיבוד נתונים וגישה מבוקרת לנתונים, שירותים, מטופלים ונותני שירותים במכבי. אחת לשנה מפרסם מכון המחקר קול קורא המזמין חוקרים ממכבי ומהאקדמיה להגיש הצעות מחקרים בנושאים נבחרים.
קראו עוד על הקול הקורא למחקר >>
יחידות ומרכזים נוספים
המכון מאגד בתוכו גם את היחידה למחקרים קליניים והמרכז הבינלאומי למחקר ופיתוח של מכבי שירותי בריאות.