20 מרץ 2018 ד' ניסן תשע"ח

מכון מכבי לחקר שירותי בריאות

קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2015

מכון מכבי לחקר שירותי בריאות הוקם על ידי מכבי שירותי בריאות במטרה לקדם את הפעילות המחקרית במכבי ולעודד ולהזמין מחקרים תוך הרחבת האפשרויות המחקריות על ידי שיתוף פעולה עם חוקרים וארגוני מחקר חיצוניים. 
מאגרי הנתונים עתירי המידע המשמשים את מכבי יכולים לשמש מסגרת מחקרית ייחודית לחקר שירותי בריאות העשוי לסייע לקידום בריאות הקהילה במכבי בפרט ובסקטור הבריאות בישראל בכלל. 
כדי לממש מטרות אלו, המכון יוזם ומסייע בביצוע מחקרים על ידי כיסוי חלקי או מלא של הוצאות המחקר ומתן שירותים כגון סיוע באיסוף ועיבוד נתונים וגישה מבוקרת לנתונים, שירותים, מטופלים ונותני שירותים במכבי. 

קול קורא 2015 נסגר
אנו מודים לכל מי ששלח הצעה
תשובות לפונים יישלחו בהמשך