23 אפריל 2018 ח' אייר תשע"ח

רשימת אביזרים אורתופדיים (מוצר מדף) לרכישה בהשתתפות עצמית

מגני ברך וירך

סוג מוצר
דגם
ספק
השתתפות
עצמית
איזו הפניה
נדרשת?
מייצב ברך
עם צירים
(POST-OP)
(T-SCOPE (BREG
סיראם
110 ₪
אורטופדיה /
שיקום
מייצב ברך
עם צירים
(POST-OP)
LIGAFLEX POST OP KNEE
תוואן
90 ₪
אורטופדיה /
שיקום
מייצב ברך
לשחיקת מדור
פנימי/ חיצוני
מגן ברך
3 נקודות T43D3
מדיטקס
112 ₪
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
מייצב ברך
לשחיקת מדור
פנימי/ חיצוני
FUSION OA
סיראם
241 ₪
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
מייצב ברך
לשחיקת מדור
פנימי/ חיצוני
REBEL RELIEVER
תוואן
413 ₪
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
מייצב ברך
לקרע רצועות
צידיות
מייצב ברך
לקרע ברצועות
דין
דיאגנוסטיקה
160 ₪
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
מייצב ברך
לקרע רצועות
צידיות
FUSION
סיראם
231
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
מייצב ברך
לקרע רצועות
צידיות
SOFTEC
סיראם
484 
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
מייצב ברך
אי יציבות
קדמית/ אחורית
מקבע ברך
ארוך עם צירים
דין
דיאגנוסטיקה
80
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
מייצב ברך
אי יציבות
קדמית/
אחורית
REBEL
תוואן
377 
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
מגן ירכיים
מגן ירכיים
דין
דיאגנוסטיקה
51
אורטופדיה /
ושיקום /
משפחה /
ילדים /
פיזיותרפיה
מגן ברך
ארוך עם
כרית סיליקון
E422
מדיטקס
44 
אורטופדיה/
שיקום/
ראומטולוגיה
מגן ברך
ללא סיליקון
מגן ברך ללא
סיליקון פרימיום
דין
דיאגנוסטיקה
17
אין צורך
בהפנייה
מגן ברך
ללא סיליקון
ELASTIC KNEE SUPPORT
תוואן
25
אין צורך
בהפנייה
מגן ברך
ללא סיליקון
מגן ברך ללא
סיליקון פרימיום
דין
דיאגנוסטיקה
17
אין צורך
בהפנייה
מגן ברך
ללא סיליקון
ELASTIC KNEE SUPPORT
תוואן
25
אין צורך
בהפנייה
מגן ברך
לאוסטיאו-
ארטריטיס
GENUTRAIN A3
סיראם
118
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
מגן ברך
אי-יציבות
פיקה
מגן ברך לאי
יציבות בפיקה
דין
דיאגנוסטיקה
67
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
מגן ברך
אי-יציבות
פיקה
GENUTRAIN P3
סיראם
128
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
חבק ברך
תת-פיקתי
AC40 0
מדיטקס
29
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
פיזיותרפיה
חבק ברך
תת-פיקתי
TENDON STRAP
סיראם
22
אורטופדיה /
שיקום /
ראומטולוגיה
פיזיותרפיה
ברכיה עם
טבעת סיליקון
וציר צידי
ברכית סיליקון
וציר
דין
דיאגנוסטיקה
87
אורטופדיה /
שיקום
ברכיה עם
טבעת סיליקון
וציר צידי
GENUTRAIN S LEFT/ RIGHT
סיראם
109
אורטופדיה /
שיקום
ברכיה עם
טבעת סיליקון
ברכיה עם טבעת
סיליקון אקו
דין
דיאגנוסטיקה
47
אורטופדיה /
שיקום /
טראומטולוגיה /
ראומטולוגיה /
פיזיותרפיה
ברכיה עם
טבעת סיליקון
ברכיה עם טבעת
סיליקון אקו פלוס
דין
דיאגנוסטיקה
47 
אורטופדיה /
שיקום /
טראומטולוגיה /
ראומטולוגיה /
פיזיותרפיה
 

גרביים אלסטיים

סוג מוצר
דגם
ספק
השתתפות עצמית
איזו הפניה נדרשת?
AD - מתחת לברך עם כותנה
Cotton Stockings AD open toe No.1
דין דיאגנוסטיקה
34 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AD - מתחת לברך עם כותנה
Cotton Stockings AD open toe No.2
דין דיאגנוסטיקה
34 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AD - מתחת לברך עם כותנה
Cotton Stockings AD open toe No.3
דין דיאגנוסטיקה
34 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AD - מתחת לברך עם כותנה
Cotton Stockings AD open toe No.4
דין דיאגנוסטיקה
34 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AD - מתחת לברך עם כותנה
Cotton Stockings AD open toe No.5
דין דיאגנוסטיקה
34 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AD - מתחת לברך עם כותנה
Cotton Stockings AD open toe No.6
דין דיאגנוסטיקה
34 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AD - מתחת לברך עם כותנה
Cotton Stockings AD open toe No.7
דין דיאגנוסטיקה
34 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AD - מתחת לברך
גרב ADנורמל
דין דיאגנוסטיקה
32 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AD - מתחת לברך
גרב ADקצר
דין דיאגנוסטיקה
32 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AD - מתחת לברך
VENOFLEX AD CLASS3
תוואן
30 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AD - מתחת לברך
VENOFLEX AD CLASS2
תוואן
30 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AF - מעל הברך
SOFT AG SHORT CCL2
סיראם
44 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AF - מעל הברך
SOFT AG SHORT CCL1
סיראם
44 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AF - מעל הברך
VENOFLEX AD-L CLASS 3
תוואן
37
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AF - מעל הברך
VENOFLEX AD-L CLASS 2
תוואן
37
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AF - מעל הברך
SOFT AG SHORT CLOS CCL1 L סיראם
44 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AF - מעל הברך
SOFT AG SHORT CLOS CCL1 M סיראם
44 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AF - מעל הברך
SOFT AG SHORT CLOS CCL1 S
סיראם
44 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AF - מעל הברך
SOFT AG SHORT CLOS CCL1 XL
סיראם
44 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AF - מעל הברך
SOFT AG SHORT CLOS CCL2 L
סיראם
44 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AF - מעל הברך
SOFT AG SHORT CLOS CCL2 M
סיראם
44 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AF - מעל הברך
SOFT AG SHORT CLOS CCL2 S
סיראם
44 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AF - מעל הברך
SOFT AG SHORT CLOS CCL2 XS
סיראם
44 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AG - עד המפשעה
גרב AGרחב קצר
דין דיאגנוסטיקה
44
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AG - עד המפשעה
גרב AGרחב רחב
דין דיאגנוסטיקה
44
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AG - עד המפשעה
גרב AGנורמל
דין דיאגנוסטיקה
45
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AG - עד המפשעה
SOFT AG LONG CCL2
סיראם
45
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AG - עד המפשעה עם כותנה
SOFT AG LONG CCL1
סיראם
45
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AG - עד המפשעה עם כותנה
Cotton Stockings AG open toe No.1
דין דיאגנוסטיקה
55 ₪
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AG - עד המפשעה עם כותנה
Cotton Stockings AG open toe No.2
דין דיאגנוסטיקה
55 ₪
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AG - עד המפשעה עם כותנה
Cotton Stockings AG open toe No.3
דין דיאגנוסטיקה
55 ₪
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AG - עד המפשעה עם כותנה
Cotton Stockings AG open toe No.4
דין דיאגנוסטיקה
55 ₪
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AG - עד המפשעה עם כותנה
Cotton Stockings AG open toe No.5
דין דיאגנוסטיקה
55 ₪
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AG - עד המפשעה עם כותנה
Cotton Stockings AG open toe No.6
דין דיאגנוסטיקה
55 ₪
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AG - עד המפשעה עם כותנה
Cotton Stockings AG open toe No.7
דין דיאגנוסטיקה
55 ₪
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
גרבוני מכנס להריון ATU
גרב ATUנורמל
דין דיאגנוסטיקה
55 
אין צורך בהפנייה
גרבוני מכנס להריון ATU
גרב ATUקצר
דין דיאגנוסטיקה
55 
אין צורך בהפנייה
גרבוני מכנס להריון ATU
MICRO CLO AT\U LNG CCL1
סיראם
76 
אין צורך בהפנייה
גרבוני מכנס להריון ATU
MICRO CLO AT/U LNG CCL2
סיראם
76 
אין צורך בהפנייה
גרבוני מכנס להריון ATU עם כותנה
Cotton Stockings ATO open toe No.1
דין דיאגנוסטיקה
76 
אין צורך בהפניה
גרבוני מכנס להריון ATU עם כותנה
Cotton Stockings ATO open toe No.2
דין דיאגנוסטיקה
76 
אין צורך בהפניה
גרבוני מכנס להריון  ATUעם כותנה
Cotton Stockings ATO open toe No.3
דין דיאגנוסטיקה
76 
אין צורך בהפניה
גרבוני מכנס להריון  ATU עם כותנה
Cotton Stockings ATO open toe No.4
דין דיאגנוסטיקה
76 
אין צורך בהפניה
גרבוני מכנס להריון ATU עם כותנה
Cotton Stockings ATO open toe No.5
דין דיאגנוסטיקה
76 
אין צורך בהפניה
גרבוני מכנס להריון ATU עם כותנה
Cotton Stockings ATO open toe No.6
דין דיאגנוסטיקה
76 
אין צורך בהפניה
גרבוני מכנס להריון  ATUעם כותנה
Cotton Stockings ATO open toe No.7
דין דיאגנוסטיקה
76 
אין צורך בהפניה
AT - גרב אלסטית מכנס עם כותנה
Cotton Stockings AT open toe No.1
דין דיאגנוסטיקה
69 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AT - גרב אלסטית מכנס עם כותנה
Cotton Stockings AT open toe No.2
דין דיאגנוסטיקה
69 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AT - גרב אלסטית מכנס עם כותנה
Cotton Stockings AT open toe No.3
דין דיאגנוסטיקה
69 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AT - גרב אלסטית מכנס עם כותנה
Cotton Stockings AT open toe No.4
דין דיאגנוסטיקה
69 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחחה
AT - גרב אלסטית מכנס עם כותנה
Cotton Stockings AT open toe No.5
דין דיאגנוסטיקה
69 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AT - גרב אלסטית מכנס עם כותנה
Cotton Stockings AT open toe No.6
דין דיאגנוסטיקה
69 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AT - גרב אלסטית מכנס עם כותנה
Cotton Stockings AT open toe No.7
דין דיאגנוסטיקה
69 
אין צורך בהפניה
AT - מכנסיים
גרב ATנורמל
דין דיאגנוסטיקה
52 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AT - מכנסיים
גרב ATקצר
דין דיאגנוסטיקה
52 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
AT - מכנסיים
M2180A-AT SOFT
מדיטקס
69 
אורטופדיה / שיקום / גינקולוגיה / כלי דם / משפחה
 
 

חגורות (בטן, גב, חזה והיריון)

סוג מוצר
דגם
ספק
השתתפות עצמית
איזו הפניה נדרשת?
חגורת בטן לאחר ניתוח בטן
11
מדיטקס
38
כירורגיה כללית / גינקולוגיה / פלסטיקה / פיזיותרפיה
חגורה/מייצב גב 3 או 4 נקודות תואם JEWET
EXTENSA PLUS
סיראם
264
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
חגורה/מייצב גב 3 או 4 נקודות תואם JEWET
DORSORIGID 35
תוואן
159
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
חגורת גב עם חיזוקים
חגורת גב עם חיזוקים
דין דיאגנוסטיקה
80 
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה פיזיותרפיה
חגורת גב עם חיזוקים
077A
מדיטקס
50 
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה פיזיותרפיה
חגורת גב אוורירית
Back Support
דין דיאגנוסטיקה
30 ₪
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה / טרמטולוגיה / פיזיותרפיה
חגורת גב אוורירית
Back Support MAKIDA
קאליר
29 ₪
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה / טראומטולוגיה / פיזיותרפיה
חגורת הריון
חגורת הריון
דין דיאגנוסטיקה
35
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה / גינקולוגיה / פיזיותרפיה
חגורת הריון
18
מדיטקס
79 
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה / גינקולוגיה / פיזיותרפיה
חגורת שבר לצלעות
חגורת שבר לצלעות גברים 30 סמ
דין דיאגנוסטיקה
27
אורטופדיה / טראומטולוגיה / משפחה / פיזיותרפיה / כירורגיה כללית
חגורת שבר לצלעות
חגורת שבר לצלעות נשים 30 סמ
דין דיאגנוסטיקה
27
אורטופדיה / טראומטולוגיה / משפחה / פיזיותרפיה / כירורגיה כללית
חגורת שבר לצלעות
חגורת שבר לצלעות גברים 15 סמ
דין דיאגנוסטיקה
27
אורטופדיה / טראומטולוגיה / משפחה / פיזיותרפיה / כירורגיה כללית
חגורת שבר לצלעות
חגורת שבר לצלעות נשים 15 סמ
דין דיאגנוסטיקה
27
אורטופדיה / טראומטולוגיה / משפחה / פיזיותרפיה / כירורגיה כללית
חגורת שבר לצלעות
15W
מדיטקס
39
אורטופדיה / טראומטולוגיה / משפחה / פיזיותרפיה / כירורגיה כללית
חגורת חזה
Chest Corest
דין דיאגנוסטיקה
31
אורטופדיה / טראומטולוגיה / משפחה / פיזיותרפיה / כירורגיה כללית
חגורת חזה
14 0
מדיטקס
80
אורטופדיה / טראומטולוגיה / משפחה / פיזיותרפיה / כירורגיה כללית
 

כף רגל

שם המוצר
שם דגם
ספק
השתתפות עצמית 
התמחויות מורשות להפיק הפניה
זוג מדרסי סיליקון בלי נקודות מחוברות
רפידות סיליקון
דין דיאגנוסטיקה
35 ₪
משפחה / ילדים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / כירורגיה
זוג מדרסי סיליקון עם נקודות מחוברות
מדרס סיליקון עם נק' מחוברות
דין דיאגנוסטיקה
37 ₪
משפחה / ילדים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / כירורגיה
זוג עקבי סיליקון
זוג עקבים מסיליקון
דין דיאגנוסטיקה
22 ₪
משפחה / ילדים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / כירורגיה
זוג עקבי סיליקון עם נקודה כחולה
עקב סיליקון נק כחולה+תומך
דין דיאגנוסטיקה
23 ₪
משפחה / ילדים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / כירורגיה
זוג עקבי סיליקון עם נקודה כחולה
VISCOSPOT
סיראם
33 ₪
משפחה / ילדים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / כירורגיה
נעל אחרי ניתוח POST OP
נעל לאחר ניתוח/גבס
דין דיאגנוסטיקה
34 ₪
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
נעל אחרי ניתוח POST OP
DARCO MEDSURG SHOS
סיראם
30 ₪
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
נעל גבס
DARCO SHOS
סיראם
26 ₪
אין צורך בהפנייה
נעל לאחר ניתוח/ לריפוי פצע עם הגבהה אחורית
נעל לאחר ניתוח+הגבהה אחורית
דין דיאגנוסטיקה
43 ₪
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
נעל לאחר ניתוח/ לריפוי פצע עם הגבהה אחורית
DARCO HEELWEDGE
סיראם
42 ₪
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
נעל לאחר ניתוח/ לריפוי פצע עם הגבהה קדמית
נעל לאחר ניתוח+הגבהה קדמית
דין דיאגנוסטיקה
44 ₪
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
נעל לאחר ניתוח/ לריפוי פצע עם הגבהה קדמית
DARCO ORTHO WEDGE -הגבהה
סיראם
42 ₪
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
סד לילה ליישור הלוקס ואלגוס
VALGULOC
סיראם
36 ₪
משפחה / ילדים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
סד לילה ליישור כף רגל פצאיטיס
סד לילה ליישור
דין דיאגנוסטיקה
47 ₪
משפחה / ילדים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
סד לילה ליישור הלוקס ואלגוס
סד לילה ליישור בוהן
דין דיאגנוסטיקה
24 ₪
משפחה / ילדים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
 
 

מגני קרסול ומגף הליכה

סוג מוצר
דגם
ספק
השתתפות עצמית
איזו הפניה נדרשת?
קרסוליה אלסטית פשוטה
קרסוליה אלסטית פשוטה פרימיום
דין דיאגנוסטיקה
18
אין צורך בהפנייה
קרסוליה אלסטית פשוטה
MALLEOTRAIN S RIGHT / LEFT
סיראם
47
אין צורך בהפנייה
קרסוליה אלסטית פשוטה
MALLEOACTION
תוואן
26
אין צורך בהפנייה
קרסוליה אלסטית עם סיליקון
קרסוליה אלסטית עם סיליקון
דין דיאגנוסטיקה
41
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה / פיזיותרפיה
קרסוליה אלסטית עם סיליקון
SILISTAB MALLEO
תוואן
34
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה / פיזיותרפיה
מגן קרסול קשיח עם שרוכים
דין דיאגנוסטיקה
31 
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / פיזיותרפיה
מגן קרסול קשיח עם שרוכים
 
סיראם
31 
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / פיזיותרפיה
מגן גיד אכילס עם סיליקון
מגן גיד אכילס עם סיליקון
דין דיאגנוסטיקה
59
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / פיזיותרפיה
מגן גיד אכילס עם סיליקון
SILISTAB ACHILLO
תוואן
59
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
מייצב קרסול עם כרית אויר
מייצב קרסול קשיח עם ג'ל
דין דיאגנוסטיקה
48 
אורטופדיה / שיקום / פיזיותרפיה / ראומטולוגיה
מייצב קרסול עם כרית אויר
AIR ANKLE STIRRUP BRACE
דין דיאגנוסטיקה
32
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה
מייצב קרסול עם כרית אויר
ימין \ שמאל AIRLOC
סיראם
56
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה
מייצב קרסול קשיח עם כריות
APOLLO ANKLE AIRSTIRRUP
סיראם
26
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה
מייצב קרסול קשיח עם כריות
LIGACAST AIR+ANKLE
סיראם
29
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה
מכשיר למניעת צניחת כף רגל סד AFO
(לחסר יכולת עמידה ו/או הליכה בלבד)
סד AFO
דין דיאגנוסטיקה
38 
משפחה/ ילדים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / כירורגיה
אביזר לפצע לחץ בעקב פרבלון
 
ביומד פארמה בעמ
121
משפחה/ ילדים / נשים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / כירורגיה / המטולוגיה
מגף הליכה (קרסול) עם ניפוח +הגבהות לקרע אכילס/ סובך
הגבהות למגף ארוך
סיראם
97
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה / כירורגיה
מגף הליכה (קרסול) עם ניפוח +הגבהות לקרע אכילס/ סובך
XLR8 WALKING BOOT
תוואן
108
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה / כירורגיה
מגף הליכה (קרסול) עם ניפוח לשבר/ פצע כרוני
מגף לטיפול בשברי קרסול
דין דיאגנוסטיקה
74 
משפחה/ ילדים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / כירורגיה / המטולוגיה
מגף הליכה (קרסול) עם ניפוח לשבר/ פצע כרוני
FOAM WALKING BRACE
סיראם
74
משפחה/ ילדים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / כירורגיה
רצועה עם גומי לצניחת כף רגל (דיקטוס)
רצועה עם גומי לצניחת כף הרגל
דין דיאגנוסטיקה
74
משפחה/ ילדים / אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / כירורגיה

מגן מרפק

סוג מוצרדגםספקהשתתפות עצמיתאיזו הפניה נדרשת?
שרוול אלסטי למרפק שרוול אלסטי למרפק פרימיום דין דיאגנוסטיקה 17 ₪
אורטופדיה / שיקום / כירורגיה / משפחה / ילדים / פיזיותרפיה
שרוול אלסטי למרפק שרוול אלסטי למרפק דין דיאגנוסטיקה 26 ₪
אורטופדיה / שיקום / כירורגיה / משפחה / ילדים / פיזיותרפיה
שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון דין דיאגנוסטיקה
43 ₪
אורטופדיה / שיקום /ראומטולוגיה / משפחה / פיזיותרפיה
שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון SILISTAB EPI ELBOW תוואן 33 ₪ אורטופדיה / שיקום /ראומטולוגיה / משפחה / פיזיותרפיה
חבק מרפק חבק מרפק עם כרית סיליקון דין דיאגנוסטיקה 39 ₪ אורטופדיה / שיקום /ראומטולוגיה / משפחה / טראומטולוגיה / פיזיותרפיה
חבק מרפק EPIPOINT סיראם 40 ₪ אורטופדיה / שיקום /ראומטולוגיה / משפחה / טראומטולוגיה / פיזיותרפיה
חבק מרפק TENNIS ELBOW ARMBAND תוואן 25 ₪ אורטופדיה / שיקום /ראומטולוגיה / משפחה / טראומטולוגיה / פיזיותרפיה

מגני אצבע, כף יד ושורש כף יד

סוג מוצר
דגם
ספק
השתתפות עצמית
איזו הפניה נדרשת?
מייצב אגודל
28A
מדיטקס
30
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
מייצב אגודל
LIGAFLEX THUMB L / R
תוואן
30
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה
מתלה ליד
מתלה רשת ליד
דין דיאגנוסטיקה
21
אין צורך בהפנייה
מתלה ליד
ARM SLING
תוואן
21
אין צורך בהפנייה
חבק שורש כף יד (ללא סד).
חבק שורש כף יד (ללא סד)
דין דיאגנוסטיקה
18
אין צורך בהפנייה
חבק שורש כף יד (ללא סד).
חבק שורש כף יד (ללא סד)
דין דיאגנוסטיקה
31
אין צורך בהפנייה
חבק שורש כף יד עם סד
חבק שורש כף יד עם סד מידה שמאל \ ימין
דין דיאגנוסטיקה
27
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / משפחה / פיזיותרפיה
חבק שורש כף יד עם סד
LIGAFLEX CLASSIC WRIST L \ R
תוואן
34
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / משפחה / פיזיותרפיה
חבק שורש כף יד עם סד לאגודל
חבק שורש כף יד סד לאגודל ימין \ שמאל
דין דיאגנוסטיקה
31 ₪
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / פיזיותרפיה
חבק שורש כף יד עם סד לאגודל
MANURHIZOLOC ליד ימין \ שמאל
סיראם
75 
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / פיזיותרפיה
חבק שורש כף יד עם סד לאגודל
APOLLO UNIV WRIST RIGHT / LEFT
סיראם
39 ₪
אורטופדיה / שיקום / ראומטולוגיה / פיזיותרפיה
סד לאצבע
סד לאצבע MALLET
דין דיאגנוסטיקה
15 
אין צורך בהפנייה

מגן כתף

סוג מוצר
דגם
ספק
השתתפות עצמית
איזו הפניה נדרשת?
מקבע כתף לאחר פריקות
מקבע כתף לאחר פריקות מידה
דין דיאגנוסטיקה
53
אורטופדיה / שיקום
מקבע כתף לאחר פריקות SWATHE & SLINGA סיראם 29 ₪
אורטופדיה / שיקום
מקבע כתף לאחר ניתוח בדרגות אבדוקציה משתנות
מקבע כתף עם אבדוקציה- OS
דין דיאגנוסטיקה
73
אורטופדיה / שיקום
מקבע כתף לאחר ניתוח בדרגות אבדוקציה משתנות
SHOULDER ABDUCTION PILLOW
סיראם
97
אורטופדיה / שיקום
מקבע כתף לאחר ניתוח בדרגות סיבוב משתנות
מקבע כתף לאחר ניתוח עם סיבוב
דין דיאגנוסטיקה
111
אורטופדיה / שיקום
מקבע כתף לאחר ניתוח בדרגות סיבוב משתנות
NETURAL WEDGE
סיראם
90 
אורטופדיה / שיקום

צווארון

סוג מוצרדגםספקהשתתפות עצמיתאיזו הפניה נדרשת?
צווארון רך 61 מדיטקס 20 ₪
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה / טראומטולוגיה / פיזיותרפיה / כירורגיה
צווארון רך COLLAR CERVICAL M DENS FOAM סיראם 24 ₪
אורטופדיה / שיקום / משפחה / ראומטולוגיה / טראומטולוגיה / פיזיותרפיה / כירורגיה
צווארון קשיח/ חצי קשיח (פילדלפיה) צווארון קשיח דין דיאגנוסטיקה 29 ₪ אורטופד / שיקום / ראומטולוג כירורג / טראומטולוגיה / משפחה