23 מאי 2022 כ"ב אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  05.01.2021 

אביזרים אורתופדיים – מוצרי מדף - תנאי הזכאות

אביזרים אורתופדיים אשר אינם דורשים התאמה מיוחדת למידותיו של המטופל.
עדכון אחרון:  05.01.2021 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי