06 דצמבר 2019 ח' כסלו תש"פ

הודעות על הכוונה להתקשר עם ספק יחיד

ציוד רפואי ציוד משקי מחשוב אחר

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור
התקשרות עם הספק גוזמן עופר לרכישת רישיונות PERVASIVE (ביטריב) | 04.12.2019

אשת קשר: שרון ויצמן
תאריך פרסום: 04.12.2019
תאריך אחרון להתייחסות: 24.12.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

כוונה להתקשר עם חברת דטוס לרכישה ותחזוקה של מערכת לניהול ואיסוף מדידות עצמיות ושאלונים | 28.11.2019

אשת קשר: שרון ויצמן
תאריך פרסום: 28.11.2019
תאריך אחרון להתייחסות: 18.12.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

כוונה להתקשר עם חברת רניום לרכישת מכשיר מסוג Genetic Analyzer ותוכנה של ABI (Thermo Fisher) | 20.11.2019

אשת קשר: בקי כיר
תאריך פרסום: 20.11.2019
תאריך אחרון להתייחסויות: 08.12.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

כוונה להתקשר עם חברת גאמידור לאספקת ריאגנטים לביצוע בדיקות אלרגיה | 28.10.2019

אשת קשר: בקי כיר
תאריך פרסום: 28.10.2019
תאריך אחרון להתייחסויות: 14.11.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

כוונה להתקשר עם חברת יונירנט לאספקת מוצרי טקסטיל ושירותי כביסה בפריסה ארצית | 15.09.2019

אשת קשר: דנה שרשוב
תאריך פרסום: 15.09.2019
תאריך אחרון להתייחסויות: 10.10.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

כוונה להתקשר עם חברת בזק אונליין לאספקת שירות מתורגמנות טלפונית סימולטני | 05.09.2019

אשת קשר: דנה שרשוב
תאריך פרסום: 05.09.2019
תאריך אחרון להתייחסות: 26.09.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

כוונה להתקשר עם חברת פוטרמן ייזום ניהול ושיווק בע"מ בנושא אספקת תשתית מעבדה | 24.07.2019

אשת קשר: דניאלה בלר
תאריך פרסום: 24.07.2019
תאריך אחרון להגשה: 13.08.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>