01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.02.2021 

אחוזוני גדילה עבור גילאי 0-3 שנים

עדכון אחרון:  28.02.2021 

העליה הצפויה בהיקף הראש

היקף ראש תקין במועד הלידה ינוע בין 33 ל- 37 סנטימטרים. בחודשים הראשונים לחיים חלה עליה מהירה יחסית בהיקף הראש אשר נוטה להתמתן לקראת גיל שנה. בדרך כלל תחול עליה של 7-8 סנטימטרים בששת החודשים הראשונים לחיים ולאחר מכן עליה של כחצי סנטימטר מדי חודש עד גיל שנה.
בשנת החיים השניה יגדל היקף הראש בכ- 2 סנטימטרים נוספים. התפתחות תקינה של היקף הראש מעידה על התפתחות תקינה של מוח התינוק ומכאן חשיבותה.
כדי לאפשר ולהכיל את קצב גדילת המוח בשנת החיים הראשונה החיבורים בין עצמות גולגולתו של התינוק פתוחים. חיבורים אלו הם המרפסים והתפרים. המרפס הקדמי יסגר בגיל 6-18 חודשים אך תפרי הגולגולת יוסיפו להיות פתוחים ויסגרו לגמרי רק לקראת גיל 8 שנים.
אצל כ- 2% מהאוכלוסייה היקף הראש גדול או קטן במיוחד, היינו מעל P98 או מתחת P2. אף שבמרבית המקרים מדובר בנטייה משפחתית יתכנו מצבי מחלה שיתבטאו בהיקפי ראש קטנים או גדולים מהתקין.
היקף ראש קטן מהממוצע מכונה מיקרוצפלי (microcephaly). הרקע למצב זה בדרך כלל תורשתי (גנטי), סביבתי או בלתי ידוע.
היקף ראש גדול מהממוצע יתכן עקב סיבות שונות לרבות הידרוצפלוס (ריבוי נוזל במוח), גולגולת מעובה (מאפיין סוגים מסוימים של גמדות) או ריבוי של רקמת המוח. הידרוצפלוס יתבטא לעתים על ידי גדילה מואצת מאד של היקף הראש והבלטה יתרה של המרפס הקדמי. גדילה מואצת של היקף הראש בחודשי החיים הראשונים עלולה להיות סימן מחשיד לתסמונות הקשת האוטיסטית.
במקרים מסוימים עלול היקף ראש חריג להוות סימפטום למצבי מחלה שעלולים לגרום להפרעות נוירולוגיות והתפתחותיות חמורות ולכן מחייבים התייחסות רפואית דחופה.