16 ינואר 2021 ג' שבט תשפ"א

פטורים ממכרז

בינוי ונדל"ןציוד רפואיציוד משקימחשובאחר