12 אפריל 2021 ל' ניסן תשפ"א

פטורים ממכרז

בינוי ונדל"ןציוד רפואיציוד משקימחשובאחר