23 פברואר 2020 כ"ח שבט תש"פ

פטורים ממכרז

בינוי ונדל"ןציוד רפואיציוד משקימחשובאחר