21 אוקטובר 2020 ג' חשון תשפ"א

פטורים ממכרז

בינוי ונדל"ןציוד רפואיציוד משקימחשובאחר