20 ינואר 2019 י"ד שבט תשע"ט
עדכון אחרון:  20.08.2017 

מכשיר "משעל" מסוג CoughAssist - תנאי הזכאות

מכשיר עזר לסילוק הפרשות ולשימוש חולים במחלות ניווניות
הפוגעות בשרירי הנשימה וביכולת לשיעול יעיל.
עדכון אחרון:  20.08.2017 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

  הזכאות

מכשיר משעל.

 עלות

ללא עלות.

 היכן

במחוזות ירושלים-שפלה, דרום: באמצעות חברת מדטכניקה
טל': שרון חסיד 03-9254014 או 03-9254009
פקס: 03-9249977
מייל : sharonh@medtechnica.co.il
במחוזות צפון, מרכז, שרון: באמצעות מדיקוויפ
טלפון: 04-8201277
פקס: 04-8202065
דוא"ל: lea.h@Mediquip.co.il

 הנחיות ומידע

התחייבות למכשיר לתקופה של עד שנה:
על מנת לקבל אישור להתחייבות בפעם הראשונה נדרשים המסמכים הבאים:
  • הפניית רופא שיקום נשימתי או רופא ראות.
  • טופס בקשה לקבלת מכשיר משעל CoughAssist אשר ימולא על ידי רופא שיקום נשימתי או רופא ריאות. 
 
את המסמכים ניתן להעביר למשרד המרכז הרפואי באמצעות:
 
עם קבלת האישור, הספק ייצור קשר עם החבר לתיאום מועד אספקת המכשיר.
חבר המטופל ביחידה לטיפולי בית ואשר מקבל חבילת מונשמים או נתמכי נשימה זכאי לקבל המכשיר מהיחידה לטיפולי בית. במקרה זה יש להפנות החבר לאח מונשמים ביחידה לטיפולי בית.
לחידוש התחייבות מעבר לשנה:
על מנת לקבל אישור להתחייבות מעבר לשנה נדרשים המסמכים הבאים:
  • מכתב מעודכן מרופא ריאות או מרופא שיקום נשימתי המורה על הצורך בהמשך שימוש במשעל
  • טופס בקשה לקבלת מכשיר משעל CoughAssist אשר ימולא על ידי רופא שיקום נשימתי או רופא ריאות.
 
את המסמכים ניתן להעביר למשרד המרכז הרפואי באמצעות:
 
מידע אודות המכשיר:
בהתאם להסכם מול מכבי, הספק יבקש מהחבר צ'ק בטחון בגובה של 5,000 ₪, אשר מטרתו להבטיח שמירה על המכשיר והחזרתו לספק בתום השימוש.
חבר אשר מטופל ביחידה לטיפולי בית ומקבל חבילת מונשמים או נתמכי נשימה, זכאי לקבל את המכשיר על ידי היחידה לטיפולי בית. במקרה זה יש להפנות את החבר לאח מונשמים ביחידה לטיפולי בית. 
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו