24 ינואר 2022 כ"ב שבט תשפ"ב
עדכון אחרון:  31.05.2016 

מכשיר CECT - תנאי הזכאות

מכשיר המולבש על רגלי חולה באמצעות שרוולים, לחולה שעבר ניתוח להחלפת ברך או ירך.
עדכון אחרון:  31.05.2016 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

הזכאות 

מכשיר CECT לטיפול מתמשך להגברת זרימת דם.
שרוולי המכשיר המחוברים למערכת השולטת על ניפוחם בהתאם לקצב נשימת החולה ומניעה את זרם הדם, על ידי כך מפחיתה את הסיכון להיווצרות קרישי דם.

מי זכאי? 

המכשיר מיועד לחולים שעברו ניתוח החלפת ירך או ברך בהם ואין אפשרות לטפל בהם בנוגדי קרישה.

כמה זה עולה? 

ללא השתתפות עצמית. נדרשת התחייבות.

איפה ניתן השירות? 

תנאים והבהרות 

 • טרם שחרורו של המטופל לביתו, אחות הקש"ב בבית החולים תדאג שהמטופל או משפחתו יקבלו את הציוד מבעוד מועד לפני השחרור. אחות הקש"ב תדאג לתאום אספקה והפקת התחייבות ראשונה לתקופת הטיפול הנדרשת.
 • בעת אספקת המכשיר על ידי חברת מדיקוויפ, המטופל יידרש לתת צ'יק פקדון לספק על סך 2,000 ₪, שיוחזר בגמר השימוש ואיסוף המכשיר וכן לחתום על כתב התחייבות.
 • המכשיר יינתן בהשאלה ויוחזר בגמר השימוש – איסוף המכשיר בגמר השימוש הינו באחריות הספק.
 • אספקת המכשיר, תמיכה בזמן השימוש, טיפול בבעיות ואיסוף המכשיר בזמן השימוש הן באחריות הספק - חברת מדיקוויפ בלבד וההתנהלות בנושא היא ישירות בין הספק לחולה ולמשפחתו.
 • במידה והוחלט על ידי הרופא המטפל שיש צורך בהארכת משך השימוש, על המטופל להגיש בקשה להארכת ההתחייבות למרכז הרפואי של מכבי. חובה לצרף לבקשה המלצה רפואית להארכת משך הטיפול במכשיר.
  את המסמכים יש להעביר למכבי באחת מן הדרכים הבאות:
  1. אפליקציית מכבי
  2. אתר מכבי Online
  3. במייל או בפקס למרכז הרפואי
  4. פנייה ישירה למרכז הרפואי.
  לאיתור מרכז רפואי >
   

מהי אחות קש"ב?

אחות של מכבי שתפקידה לתאם את הטיפול מול בית החולים בו אושפז המבוטח. אחות הקש"ב מבצעת את התיאום מול המוסדות שבהסכם עם מכבי או מול הגורמים המתאימים בתוך מכבי. התיאומים יתבצעו בתיאום מלא עם המבוטח ובני משפחתו.