19 אפריל 2019 י"ד ניסן תשע"ט

אחות קש"ב

אחות של מכבי שתפקידה לתאם את הטיפול מול בית החולים בו אושפז המבוטח. אחות הקש"ב מבצעת את התיאום מול המוסדות שבהסכם עם מכבי או מול הגורמים המתאימים בתוך מכבי. התיאומים יתבצעו בתיאום מלא עם המבוטח ובני משפחתו.