29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב
מעודכן לתאריך  18.04.2021 

סרטן השופכן ואגן הכליה - מידע רפואי

Renal Pelvis and Ureter Cancers
מעודכן לתאריך  18.04.2021 

מבוא לסרטן השופכן ואגן הכליה

אגן הכליה הוא החלק התחתון של הכליה, אשר מתחבר אל השופכן. השופכנים הם צינורות דרכם מובל השתן מהכליות אל שלפוחית השתן.
גידולים סרטניים בשופכן ובאגן הכליה הם נדירים ומתרחשים יותר בקרב גברים, בעיקר מעל גיל 65

הסוג העיקרי הוא סרטן של תאי המעבר, אשר מתפתח בתאי המעבר שמצפים את שלפוחית השתן, השופכנים ואגן הכליה. בדרך כלל יופיע הגידול בשופכן אחד או באגן של כליה אחת בלבד.
גידול נוסף שעלול לפגוע בשופכן ובאגן הכליה הוא סרטן תאי הכליה.
במקרים נדירים מאד עלולות להתפתח לימפומה או סרקומה בשופכן ובאגן הכליה.

שלבי סרטן השופכן ואגן הכליה ודירוג המחלה

שלב המחלה מתאר את היקף המחלה ומידת התפשטותה. הוא קובע את אופי וסוג הטיפול.
שלב המחלה מתייחס להיקף הגידול ומידת התפשטותו מעבר לשופכן או לאגן הכליה. שלב המחלה נקבע בהתאם למדדים הבאים:
  • מקומי - גידול שנמצא באזור בו החל, ולא התפשט מעבר לכליה או לשופכן.
  • אזורי - גידול שהתפשט לרקמה סביב הכליה, או לבלוטות הלימפה הסמוכות.
  • גרורתי - גידול שהתפשט לחלקי גוף נוספים.
 
מושג הדירוג מתייחס למראה התאים הסרטניים כפי שנצפה תחת המיקרוסקופ. זה מספק מידע לגבי קצב התפתחות התאים הסרטניים.