17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח
מעודכן לתאריך  25.10.2009 

סרטן בקליפת יותרת הכליה (קרצינומה אדרנו-קורטיקלית) - מידע רפואי

(Adrenocortical Carcinoma)

אבחון של סרטן בקליפת יותרת הכליה

בדיקות לאבחון גידול סרטני בקליפת יותרת הכליה תכלולנה בדיקות דם ושתן, וכן בדיקות הדמיה שמטרתן להדגים את מיקומו והיקפו של הגידול.