16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח
מעודכן לתאריך  25.10.2009 

סרטן בקליפת יותרת הכליה (קרצינומה אדרנו-קורטיקלית)

(Adrenocortical Carcinoma)

אבחון של סרטן בקליפת יותרת הכליה

בדיקות לאבחון גידול סרטני בקליפת יותרת הכליה תכלולנה בדיקות דם ושתן, וכן בדיקות הדמיה שמטרתן להדגים את מיקומו והיקפו של הגידול.