16 מאי 2022 ט"ו אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  25.10.2009 

סרטן בקליפת יותרת הכליה (קרצינומה אדרנו-קורטיקלית) - מידע רפואי

(Adrenocortical Carcinoma)
מעודכן לתאריך  25.10.2009 

אבחון של סרטן בקליפת יותרת הכליה

בדיקות לאבחון גידול סרטני בקליפת יותרת הכליה תכלולנה בדיקות דם ושתן, וכן בדיקות הדמיה שמטרתן להדגים את מיקומו והיקפו של הגידול.