23 נובמבר 2017 ה' כסלו תשע"ח
מעודכן לתאריך  30.10.2016 

בדיקות דימות: פחות בירוקרטיה, יותר שירות ידידותי

החל מ- 1 באוגוסט 2016 ביטלה מכבי שירותי בריאות את הצורך בקבלת אישור מקדים לביצוע בדיקות CT ראש, גפיים ועמוד שדרה, אשר הומלצו על ידי רופאי מכבי.
המשמעות היא שרופא מכבי אשר מצא לנכון להמליץ על ביצוע הבדיקה, יכול להפיק מידית טופס התחייבות (טופס 17) מתאים ולמסרו למטופל, בתנאי שמדובר במטופל שמלאו לו 18 שנים.
טופס ההתחייבות לא יופק על ידי הרופא כאשר מדובר במטופל ללא הרשאה לחיוב חשבון, או כאשר המכון לביצוע הבדיקה אינו מופיע ברשימת המכונים שבהסכם עם מכבי. במקרים אלו על המטופל לפנות למשרד המרכז הרפואי (סניף מכבי).

בדיקות דימות אורתופדיות שהומלצו על ידי רופאים שאינם רופאי מכבי


בנוסף, מכבי ייעלה את מסלול ביצוע בדיקות הדימות אשר הומלצו על ידי רופאים מומחים באורתופדיה, שאינם רופאי מכבי. מדובר בבדיקות CT ו- MRI אשר הומלצו על ידי רופא בית חולים, רופא שבהסכם במסגרת השב"ן או רופא פרטי.
במקרה זה, טופס הבקשה לבצוע הבדיקה יועבר לאישורו של מרכז הדימות במכבי על ידי האורתופד שהמליץ על ביצוע הבדיקה, או על די המטופל - ללא צורך במעורבותו של רופא המשפחה בתהליך. לפקס: 03-7952704 או לדוא"ל dimutrequest@mac.org.il.
על מצב הטיפול בבקשה יעודכן המטופל באמצעות מסרון וכמו כן באמצעות אתר מכבי Online.