22 נובמבר 2017 ד' כסלו תשע"ח
עדכון אחרון:  18.01.2017 

בדיקת שמיעה

בדיקת שמיעה, טימפנומטריה, התאמת מכשיר שמיעה ורישום רפלקס אקוסטי.

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

הזכאות

הזכאות משתנה בהתאם לגיל החבר והבדיקה הרצויה:

תינוקות עד גיל שנה

הזכאות

בדיקת שמיעה, טימפנומטריה, התאמת מכשיר שמיעה ורישום רפלקס אקוסטי.

 עלות

 • לבדיקות שיבוצעו במכוני מכבי - תיגבה השתתפות עצמית בסך 32 ₪ במכון.   
 • לבדיקות שיבוצעו בבתי חולים ציבוריים -  תופק התחייבות בהשתתפות עצמית למרפאות חוץ בסך 32 ₪.

 היכן

הנחיות ומידע

 • נדרשת הפניית רופא.
 • משך הבדיקה כ-20 דקות.
 • אין לבצע הבדיקה כאשר הילד חולה.

תינוקות מגיל שנה ומעלה, ילדים ומבוגרים

הזכאות

בדיקת שמיעה, טימפנומטריה, התאמת מכשיר שמיעה ורישום רפלקס אקוסטי.

 עלות

השתתפות עצמית בסך 32 ₪ לבדיקות שיבוצעו במכוני מכבי.

 היכן

הנחיות ומידע

 • נדרשת הפניית רופא.
 • משך הבדיקה  כ-30 דקות.
 • אם בוצעו בעבר בדיקות שמיעה, יש להביא את תוצאותיהן.
 • אין לבצע הבדיקה כאשר הילד חולה - בדיקת שמיעה דורשת שיתוף פעולה של הילד ומבוססת על צפייה בהתנהגות שלו. אם הילד חולה יש חשש שתוצאות הבדיקה לא ישקפו נאמנה את מצב השמיעה שלו.
 • ילדים עד גיל 18 - נדרש ליווי של מבוגר. אם מגיעים עם יותר מילד אחד נדרשת נוכחות של מלווה נוסף. 

בדיקות BERA (ברה)

הזכאות

 בדיקת BERA

עלות

 • לבדיקות שיבוצעו במכוני מכבי - תיגבה השתתפות עצמית בסך 32 ₪ במכון.   
 • לבדיקות שיבוצעו בבתי חולים ציבוריים -  תופק התחייבות בהשתתפות עצמית למרפאות חוץ בסך 32 ₪.

היכן

עד גיל 5 שנים - יבוצע בבתי חולים ציבוריים.
מגיל 5 שנים ומעלה  - יבוצע במכוני השמיעה של מכבי ובמכונים הפרטיים שבהסכם>>
יש לשים לב כי בציון המכון במדריך השירותים מצוינת הערה שהבדיקה מבוצעת במכון.

הנחיות ומידע

 • נדרשת הפניית רופא.
 • משך הבדיקה כ-60 דקות.
 • יש להביא תוצאות בדיקת שמיעה עדכנית (בדיקה שבוצעה עד 6 חודשים לפני כן).
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו