27 נובמבר 2021 כ"ג כסלו תשפ"ב
עדכון אחרון:  15.09.2020 

אביזרי חמצן לטיפול בבית - תנאי הזכאות

ציוד מיוחד לאספקת חמצן הנועד לטיפול במצבים רפואיים מסויימים.
עדכון אחרון:  15.09.2020 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

חברי מכבי הזקוקים לסיוע נשימתי באמצעות מערכת העשרה בחמצן או מכשירי אספקת חמצן זכאים להשכיר את המכשירים במימון חלקי או מלא של מכבי.

הזכאות 

השכרה של אחד מהמכשירים הבאים:
 • בלון חמצן – גליל קבוע
 • גליל חמצן נייד
 • מערכת חמצן נוזלי
 • מחולל חמצן נייח
 • מחולל חמצן נייד
   
עבור מחולל חמצן נייד נדרש אישור של גורם מוסמך במכבי.

כמה זה עולה? 

 • חולים במחלות קשות המוכרים במערכת מכבי (קוד 1400) זכאים למכשיר ללא עלות.
 • שאר חברי מכבי - תיגבה השתתפות עצמית בגובה של 10% משכירות האביזר.
 • לא יינתן החזר כספי על מכשיר שנרכש באופן פרטי.
   

איפה ניתן השירות? 

בלון חמצן, גליל חמצן נייד, מערכת חמצן נוזלי, מחולל חמצן נייח - ניתן לשכור אצל הספקים הבאים:
 • מדוקס - טלפון 08-8565682 פקס 08-8563450 לאתר החברה >
 • חברת ויינמן - טלפון משרד: 08-6708742, פקס: 08-6348956
 • קלינטיקה - להשכרת חמצן נוזלי בלבד. טל' 1599-555200 לאתר החברה > 

   
מחולל חמצן נייד
 • חברת ויינמן - טלפון משרד: 08-6708742 , פקס: 08-6348956
 • מדוקס - טלפון 08-8565682 פקס 08-8563450 לאתר החברה >
 

הליך מימוש הזכאות

 1. נדרשת הפניה מרופא ריאות של מכבי או מרופא מומחה בבית חולים, שבה מפורטת האבחנה, סוג מכשיר החמצן הדרוש והמינונים.
 2. העבירו למרכז הרפואי (הסניף) את המסמכים הבאים:
 •  הפניית הרופא.
 •  טופס בקשה למכשיר, שאותו יקבל המטופל מהרופא המטפל.

  ניתן להעביר את המסמכים באמצעות אפליקציית מכבי או לשלוח אותם בדוא"ל או בפקס למרכז הרפואי. לאיתור מרכז רפואי >
3. הגישו בקשה לטופס התחייבות, בצירוף ההפניה מהרופא. אפשר להגיש בקשה במזכירות המשרד הרפואי (הסניף), באתר מכבי Online או באפליקציה.
 הזמנת התחייבויות במכבי אונליין 
בקשת התחייבות - הדרכה שלב אחר שלב >
4. תשובה תימסר לחבר עד 7 ימי עבודה. אם המכשיר יאושר, משרד המרכז הרפואי יפיק התחייבות למכשיר לתקופה של שנה ויעבירה לספק.
5. באחריות הספק לתאם עם החבר מועד אספקה, לספק את המכשיר, להדריך על השימוש במכשיר, לדאוג לתחזוקה שוטפת של המכשיר ולהחתים את החבר על כתב התחייבות לשמירת המכשיר בעת השימוש והחזרת המכשיר בתום השימוש. בנוסף, בכפוף להסכם עם מכבי, הספק יבקש מהחבר צ'ק פיקדון שמטרתו להבטיח שמירה על המכשיר והחזרתו לספק בתום השימוש.
6. אם ניתן להפסיק את השימוש במכשיר לפני תום תקופת ההתחייבות, יש להעביר מכתב מרופא ריאות למשרד המרכז הרפואי במייל, בפקס, בדואר רשום או במסירה ישירה. צוות המרכז הרפואי יעדכן את הספק על סיום השימוש במכשיר. הספק יתאם עם החבר מועד איסוף ולאחר מכן יגיע לבית החבר לאסוף את המכשיר ולהחזיר את צ'ק הפיקדון. 
7. במקרה של חידוש או הארכה: אין צורך לפנות למרכז הרפואי. התחייבות חוזרת תופק באופן אוטומטי ותועבר ישירות לספק על ידי המרכז הרפואי. אם החבר זכאי למכשיר בתשלום השתתפות העצמית, התשלום ייגבה מהוראת הקבע של החבר בהתאם לפרטי החשבון המעודכנים במכבי.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו