22 נובמבר 2017 ד' כסלו תשע"ח
מעודכן לתאריך  09.05.2017 

תשלום עבור חנייה במגרשי החנייה של בתי החולים הממשלתיים

על פי הנחיית משרד הבריאות מיום 23 אפריל 2017, התשלום בחניונים של מרכזים רפואיים ממשלתיים, לרבות אלו המופעלים על ידי זכיינים, הוא כדלקמן:
 1. התשלום עבור חנייה הנו תשלום כולל עבור כול 24 שעות, הנספרות משעת הכניסה, וללא הגבלת כניסות ויציאות מהחניון בתקופה זו.
 2. המחיר המרבי הנו 20 ₪ עבור כול 24 שעות
 3. כל חריגה מהאמור לעיל מותנה בקבלת אישור מקדים ממשרד הבריאות.

 
פטורים מתשלום דמי חנייה

למרות האמור לעיל, קבוצות האוכלוסין הבאות תהיינה פטורות מתשלום חנייה, עבור רכב אחד בלבד:
 • מטופלי דיאליזה אמבולטוריים, מטופלים אונקולוגיים (במהלך הטיפול) ומלוויהם.
 • מטופלים אמבולטוריים, אשר חייבים להגיע למרכז הרפואי לטיפול למשך חודש לפחות, בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע, החל ממועד תחילת הטיפול.
 • בני משפחה של מטופלים המאושפזים לתקופה העולה על 14 יום - הפטור יינתן החל מהיום ה- 15 לאשפוז.
 • הורי פגים מאושפזים.
 • כניסה ויציאת רכב מהחניון תוך 30 דקות, לכל מטרה.
 • נכים, בעלי תעודת חניה לנכים או עם תו עגלת נכים.
 • רכב ציבורי (מונית או אמבולנס) האוסף או מסיע מטופלים.
 • בני משפחה של חייל מאושפז, על פי אישור בקשה מצורף מטעם יחידת היקר (ר"מ  2).
 • רכב צבאי בתפקיד, נהוג בידי חייל במדים.
 • עובדי משרד הבריאות, בעלי אישורים מתאימים.
 • ארגונים ועמותות מוכרים של מתנדבים, המסיעים חולים לקבלת טיפולים במרכזים הרפואיים, לאחר שאושרו על ידי הנהלת המרכז הרפואי.
 • בני משפחות, בכפוף להמלצות השירות הסוציאלי של המרכז הרפואי.
 • אחרים - על פי החלטת מנהל המרכז הרפואי.