18 ינואר 2020 כ"א טבת תש"פ
מעודכן לתאריך  15.05.2017 
מעודכן לתאריך  15.05.2017 

שינוי שם הרובד הביטוחי "מגן זהב" לשם "מכבי זהב"

החל מיום 15 במאי 2017 הוחלף שם הרובד הביטוחי "מגן זהב" בשם "מכבי זהב".
תכולת הכיסוי של "מגן זהב" לא שונתה אלא רק שם הרובד הביטוחי.
עד להשלמת עדכון שם הרובד הביטוחי החדש, בכל המקומות בהם מופיע השם הישן (היינו "מגן זהב"), הכוונה היא ל"מכבי זהב".
   זכויות חברי מכבי זהב