18 ינואר 2020 כ"א טבת תש"פ
מעודכן לתאריך  15.05.2017 
מעודכן לתאריך  15.05.2017 

שינוי שם הרובד הביטוחי "מגן כסף" לשם "מכבי כסף"

החל מיום 5 ביולי 2017 הוחלף שם הרובד הביטוחי "מגן כסף," בשם "מכבי כסף".
תכולת הכיסוי של "מגן כסף" לא שונתה אלא רק שם הרובד הביטוחי.
עד להשלמת עדכון שם הרובד הביטוחי החדש, בכל המקומות בהם מופיע השם הישן (היינו "מגן זהב"), הכוונה היא ל"מכבי זהב".