24 נובמבר 2017 ו' כסלו תשע"ח

הרחבות והבהרות בתכניות הביטוח
"מכבי שלי" ו"מכבי זהב"

החל מיום 1.10.2017 ייכנסו לתוקף שינויים בתוכניות השב"ן (הביטוח המשלים) "מכבי שלי" ו"מכבי זהב". השינויים אושרו כחוק על ידי משרד הבריאות.

עיקרי ההרחבות והשינויים:

הרחבת זכאות סל הריון ולידה

הורחב סל ההריון, הסכום לו תהיה זכאית מבוטחת "מכבי שלי" בגין הוצאות, יהיה בשיעור של 75% (במקום 50% כיום) מההוצאות בפועל, ועד לתקרה כוללת של 8,000 ₪ (במקום תקרה של 2,024 ₪ להריון בודד, עד שלושה הריונות). לא תהיה תקרת החזר להריון בודד. (סעיף 11.2 בתקנון "מכבי שלי")
בנוסף בהתאם לסעיף 11.1 בתקנון "מכבי שלי":
 • בוטלה המגבלה למימוש הזכאות בשלושה ההריונות בלבד.
 • ניתן יהיה לממש את הזכאות לצורכי הבראה לאחר לידה עד חודשיים לאחר הלידה (במקום חודש אחד כיום), ובלבד שההבראה תהיה ברצף.
 • יתאפשר לקבל החזר בגין יועץ שאינו ברשימת יועצי "מכבי זהב".
 • לא יתאפשר לקבל החזר בגין יועץ הכלול ברשימת מנתחי "מכבי זהב", כאמור בסעיף 27.1.5 בתקנון "מכבי זהב".
 

הבהרות לבדיקות הריון פרטיות, בדיקת מי שפיר

נוספה הבהרה כי ביצוע בדיקת מי שפיר באמצעות צ'יפ גנטי תבוצע בהתאם להמלצת יועץ גנטי / גנטיקאי מומחה לבצוע הבדיקה, וזאת במצבים בהם הבדיקה ממומנת על ידי סל הבריאות הממשלתי (סעיף 29.1 בתקנון "מכבי זהב").
לפירוט זכאות דיקור מי שפיר באמצעות צ'יפ גנטי >>

בדיקות גנטיות במסגרת "דור ישרים"

ההשתתפות העצמית תפחת מ- 300 ₪ ל- 170 ₪. (סעיף 28.1.3 בתקנון "מכבי זהב")
לפירוט זכאות "דור ישרים" >>                               

בדיקות הריון פרטיות, סקירת מערכות אצל ספק בהסכם

תאוחד עלות ההשתתפות העצמית בסקירת מערכות מוקדמת ומאוחרת ל 130 ש"ח (סעיף 29.3 בתקנון "מכבי זהב").

לפירוט זכאות סקירת מערכות >>

תרומת ביצית בחו"ל

הגיל המרבי יעלה מגיל 51 לגיל 54 (סעיף 12.6 בתקנון "מכבי זהב").
לפירוט זכאות תרומות ביצית >>

אופטיקה

 • משקפי ראייה למבוגרים - עבור חברי מכבי שלי ב'מכבי שלי' בוטל הצורך בבדיקה אצל רופא עיניים לפני רכישת משקפיים. (סעיף 27.1 בתקנון "מכבי שלי").
 • נוספה הבהרה כי לא יתאפשר ניצול כפל הטבה הכלולה ב'מכבי זהב' וב'מכבי שלי'. בכל תקופת זמן יכול חבר 'מכבי שלי' לבחור אם הוא מעוניין לממש הטבת 'מכבי זהב' או הטבת 'מכבי שלי' - אך לא יהיה זכאי לנצל את שתיהן. (נספח ג' בתקנון "מכבי זהב").

התייעצות אצל רופאים מומחים בארץ (חוות דעת שנייה)

החל מתאריך 1.11.2017 יחולו השינויים הבאים:
 • תופעל תָּכְנִית הֲרָצָה (פיילוט) - מסלול היוועצות בהסדר עם רופאים מומחים שאינם מופיעים ברשימת מכבי כמנתחים (דוגמת רופאי ילדים, פסיכיאטרים, אונקולוגים ועוד). הייעוץ יינתן במסלול ישיר, בתשלום השתתפות עצמית, וללא צורך בהגשת חשבוניות למשרדי מכבי כדי לקבל החזר.
הפיילוט יופעל במקביל להמשך מסלול ההחזרים ביחס לחלק מהיועצים המופיעים ברשימה שבאתר האינטרנט של מכבי.
ביחס לכל רופא-יועץ ברשימה יצוין אם פועל במסלול הסדר או החזר.
 • תופחת ההשתתפות העצמית בגין היוועצות אצל רופאים יועצים שבהסדר לחברי 'מכבי זהב' ו'מכבי שלי':
  • יועצים בהשתתפות עצמית בגובה 300 ₪ - תיקבע השתתפות עצמית חדשה בגובה של 200 ₪.
  • יועצים בהשתתפות עצמית בגובה 500 ₪ - תיקבע השתתפות עצמית חדשה בגובה של 350 ₪.
 
 • ההסבר שלעיל מהווה תמצית של ההרחבות והשינויים בתוכנית, ואין להסתמך עליו כמשקף במדויק את הזכויות המופיעות בתוכנית. הנוסח המחייב מופיע בתקנון שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן), או במרכזים הרפואיים של מכבי.
 
 
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו