19 אוקטובר 2020 א' חשון תשפ"א

מכבי סיעודי פוליסות קודמות

הפוליסות ניתנו באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ.
עמוד זה מרכז קישורים למסמכי הפוליסה המלאים.

הליך הגשת תביעה

מי שהתחיל הליך הגשת תביעה לפני ה- 31.12.18, וכן מי שמעוניין להגיש תביעה בנוגע למקרה ביטוח שארע עד ה-31.12.2018 - עליו לפנות לחברת "כלל" למימוש זכויותיו.

ערעור על החלטת חברת כלל הנוגעת למקרה ביטוח שארע עד 31.12.2018

לכל מבוטח עומדת הזכות לערער לוועדת ערר משותפת לנציגי מכבי שירותי בריאות ונציגי כלל ביטוח, ואף להופיע בפניה (המבוטח בעצמו ו/או בא כוחו).
חברי הועדה כוללים נציגים מתחום הרפואה והמשפט ומנגנון פעולתה מעוגן בפוליסה. חברי ועדת הערר מקפידים מאד על זכויות המבוטחים ועל בחינה מעמיקה של כל מקרה המובא בפניהם, בהתאם לתנאי הפוליסה.
ההחלטות המתקבלות במסגרת הוועדה מחייבות ונחשבות לכל דבר ועניין כהחלטתו של המבטח.
ניתן לערער על החלטת חברת "כלל ביטוח" תוך 60 יום מיום שנמסרה הודעת כלל בנגוע להחלטתה בתביעה.
כתובת פניות לוועדה:
לכבוד "ועדת ערר מכבי סיעודי"
כתובת ת.ד. 37190 תל אביב מיקוד 6137002
פקס: 077-6383119.

לבירורים, הגשת תביעה, הגשת ערר ושאלות נוספות ניתן לפנות למוקד מכבי סיעודי בכלל ביטוח:

 • טלפון: 1-700-505-520 או 8494*
 • ת.ד 37190 תל אביב, 6137002

 

תביעות הנוגעות לתקופת ה"תפר" שבהחלפת חברות הביטוח כלל והפניקס – 1.1.2019

בתאריך 1.1.2019 החליפה חברת הביטוח הפניקס את חברת כלל ביטוח, במתן ביטוח סיעודי לחברי מכבי במסגרת הפוליסה "מכבי סיעודי".  כאשר יש חילוקי דעות בין חברות הביטוח בנוגע למקרה ביטוח אשר חל לפני או אחרי 1.1.2019, מועבר עדכון על כך לידיעת מכבי המסייעת בטיפול מול חברות כלל והפניקס.
כל מבוטח אשר תביעתו נדחתה על ידי שתי חברות הביטוח, מוזמן לפנות לגב' עמית גרבלר במייל  grebler_am@mac.org.il או בטלפון: 03-5143568 בימים א' ו-ד' בין השעות 09:00 עד 15:00. 


פוליסה מכבי סיעודי לתקופת הביטוח מתאריך ה- 1.07.2017 ועד 31.12.2018 בשפות השונות:

 

פוליסה מכבי סיעודי לתקופת הביטוח מתאריך ה- 1.07.2016 ועד 30.06.2017 בשפות השונות:

 • לפוליסה בעברית >
 • לפוליסה בערבית >
 • לפוליסה באנגלית >
 • לפוליסה ברוסית >
 • לפוליסה בצרפתית >
 •  

  פוליסה מכבי סיעודי עד 30.6.2016 בשפות השונות

 • לפוליסה בעברית >
 • לפוליסה בערבית >>
 • לפוליסה באנגלית >>
 • לפוליסה ברוסית >>
 • לפוליסה בצרפתית >>
 •