19 דצמבר 2018 י"א טבת תשע"ט

מכבי סיעודי פוליסות קודמות

הפוליסות ניתנו באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ.
עמוד זה מרכז קישורים למסמכי הפוליסה המלאים

פוליסה מכבי סיעודי לתקופת הביטוח מתאריך ה- 1.07.2016 ועד 30.06.2017 בשפות השונות:

 • לפוליסה בעברית >
 • לפוליסה בערבית >
 • לפוליסה באנגלית >
 • לפוליסה ברוסית >
 • לפוליסה בצרפתית >
 •  

  פוליסה מכבי סיעודי עד 30.6.2016 בשפות השונות

 • לפוליסה בעברית >
 • לפוליסה בערבית >>
 • לפוליסה באנגלית >>
 • לפוליסה ברוסית >>
 • לפוליסה בצרפתית >>
 •  

  לבירורים ושאלות נוספות ניתן לפנות למוקד מכבי סיעודי בכלל ביטוח:

  • טלפון: 1-700-505-520  
  • ת.ד 37190 תל אביב, 6137002