11 אוגוסט 2022 י"ד אב תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.09.2017 

נחושת באיסוף בשתן של 24 שעות - מקבץ בדיקות

Copper (U) / 24h Battery (קוד מקבץ/סוללה: 2526)

עדכון אחרון:  28.09.2017 

נושאים:

בדיקות שתן

מבט כללי

הבדיקות הכלולות במקבץ זה הן:

קריאטינין - איסוף שתן במשך 24 שעות (קוד בדיקה: 25450) 
נחושת באיסוף בשתן של 24 שעות (קוד בדיקה: 25260)
נפח שתן (קוד בדיקה: 7777)