26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  19.11.2017 
מעודכן לתאריך  19.11.2017 

חוק הצינון פועל למענכם

חוק הצינון שנכנס לתוקפו ב- 1 בנובמבר 2017 נועד לקצר תורים במערכת הבריאות הציבורית. כיצד הוא יפעל למענכם ואיך תושפעו ממנו. יישום החוק יהיה הדרגתי - תחילה חובת הצינון תחול רק על רופאים הפועלים בקהילה.
ב-1 בנובמבר 2017 נכנסו לתוקפן תקנות שהתקין שר הבריאות, אשר מכונות "חוק הצינון". תקנות אלו קוצבות לרופאים תקופת צינון בת חצי שנה, מהטיפול האחרון שנתנו למטופל מסוים במסגרת המערכת הציבורית, ועד המועד שבו יוכלו לנתח את המטופל באופן פרטי. במינוח פרטי כלולים שירותי השב"ן דוגמת מכבי כסף, זהב או מכבי שלי.
מטרת התקנות לקצר את התורים במערכת הציבורית ויישומן יהיה הדרגתי - תחילה חובת הצינון תחול על רופאים הפועלים בקהילה ומינואר 2018 תחול החובה גם על רופאים העובדים במרפאות חוץ של בתי החולים.
רופא מכבי שיקבל מטופל במסגרת הציבורית, היינו קופת חולים או במרפאת חוץ של בית חולים ציבורי, לא יוכל לנתח את אותו מטופל באופן פרטי, לרבות במסגרת השב"ן, עד חלוף 6 חודשים ממועד הביקור במסגרת הציבורית. לעומת זאת, הוא כן יוכל לנתח את אותו המטופל במסגרת הרפואה הציבורית (כפוף לאמור בסל הבריאות).
במסגרת ההיערכות של מכבי ליישום החוק, וכדי לסייע לחברי מכבי, ישויכו לסל הבריאות חלק ניכר מההליכים הרפואיים המתבצעים על ידי רופאי מכבי באסותא ובחדרי ניתוח דוגמת אלו של 'עיניים' (ירושלים) ו-'מדילי' (רחובות). המשמעות היא שביצוע ההליכים הרפואיים הללו לא יהיה כרוך בהשתתפות עצמית ובתקופת המתנה.
ישנם הליכים רפואיים אשר אינם משויכים לסל הבריאות ומבוצעים על ידי רופאי מכבי - ניתוחי אבלציה לטיפול ורידים (במסגרת מכבי זהב ומכבי כסף), הזרקות קצף לטיפול ורידים (במסגרת מכבי שלי), הפריה חוץ גופית מילד שלישי ואילך וסקירת מערכות מוקדמת. המשמעות היא שרופא מכבי שיקבל מטופל במסגרת הציבורית, היינו קופת חולים או במרפאת חוץ של בית חולים ציבורי, לא יוכל לנתח את אותו מטופל באופן פרטי, לרבות במסגרת הביטוח המשלים, עד חלוף 6 חודשים ממועד הביקור במסגרת הציבורית. לעומת זאת, הוא כן יוכל לנתח את אותו המטופל במסגרת הרפואה הציבורית (בכפוף לאמור בסל הבריאות).
  • ניתוחים שנקבעו על בסיס ביקור שהתבצע לפני 1 בנובמבר 2017 יבוצעו על חשבון השב"ן ללא שינוי, בתשלום השתתפות עצמית, אלא אם כן אושר פטור.
  • ניתוחים שנקבעו כתוצאה מביקורים שהתקיימו לאחר 1.11.17 ובמהלך נובמבר, יאושרו לביצוע במסגרת השב"ן רק על פי מידת הדחיפות.
  • ניתוחים של בעלי שב"ן שהתבצעו במהלך חודש נובמבר יהיו פטורים מתשלום השתתפות עצמית במידה שהניתוח הוגדר כדחוף והתקבל לכך אישור מראש.