04 יולי 2022 ה' תמוז תשפ"ב

טיפה למחקר: להיות חלק מרפואת המחר

מיזם ייחודי שמאפשר לחברי מכבי להשתתף בקידום הרפואה.
עזרו לנו ליצור את רפואת העתיד.
 להצטרפות לטיפה למחקר

כיצד המיפוי הגנטי יתרום לרפואה

הגנים שלנו אחראים לתכונות גופנו. הם יכולים להשפיע על הסיכון להתפתחות מחלה, או לחילופין להשפיע על סיכויי העמידות שלנו בפניה. הם משפיעים על מידת היעילות של תרופות שאנו נוטלים ועל יכולת ההתאוששות שלנו מפגיעה גופנית.
הפרופיל הגנטי של אדם הוא מפת הגנים האנושית בגרסה הייחודית לו.
הפרופיל הגנטי של כול אדם נקבע עוד בהיותו עובר, אולם הקשר בין פרופיל גנטי למצב גופני (המשתנה במהלך חיינו) הוא קשר מורכב שאיננו מובן לחלוטין כיום.
גם אם אדם נושא גרסה של גן מסוים אשר מעמידה אותו בסיכון לפתח מחלה מסוימת, עדיין אין משמעות הדבר שהמחלה אכן תתפתח. במקרים רבים הדבר תלוי בגורמים נוספים כמו אורחות חייו. המשמעות היא שככל שנלמד יותר אודות הקשר בין הגורמים למחלה – נוכל להפחית את הסיכון להתפתחותה – וזאת על ידי שילוב הידע אודות הפרופיל הגנטי האישי, וסגנון חייו של כל אדם.
מחקר שיבחן את הקשר בין פרופיל גנטי מסוים, אורח חייהם ומצבם של הנושאים אותו, עשוי להוביל לאפשרות לקבוע טיפול מונע יעיל יותר למחלות רבות, כי בעזרתו ניתן ללמוד על הסיכון להתפתחות מחלה ובמה הוא תלוי, או על גרסת גנים המגנה מפני התפתחות מחלה.
מחקרים אשר יבחנו נושאים מורכבים אלו יוכלו להוביל לתגליות מרחיקות לכת שתשפענה מהותית על עתיד הרפואה המונעת והמטפלת, לרבות על ידי פיתוח בדיקות חכמות לגילוי מוקדם של מחלות.
טיפה למחקר יאפשר ביצוע של מחקרים מסוג זה באמצעות  איסוף דגימות ביולוגיות שבהן חומר גנטי (DNA) וסמנים ביולוגיים נוספים ממתנדבים רבים ומגוונים. באמצעות דגימות כגון דם, רוק, שתן ועוד, ניתן לייצר מאגר שישמש מחקרים רבים ויביא לקידום רפואת העתיד.

מן העיתונות

תרומה לרפואה