05 יולי 2022 ו' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  06.02.2018 

גניקומסטיה - ניתוח להקטנת שדיים לגברים - תנאי הזכאות

ניתוח להקטנת שדיים לגברים (גניקומסטיה) בהתוויה רפואית. מימוש הזכאות מותנה בקבלת אישור מקדים של הוועדה לכירורגיה פלסטית, הפועלת על פי קריטריונים רפואיים.
עדכון אחרון:  06.02.2018 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

   

 הזכאות

ניתוח להקטנת שדיים לגברים (גניקומסטיה) בהתוויה רפואית. מימוש הזכאות מותנה בקבלת אישור מקדים של הוועדה לכירורגיה פלסטית, הפועלת על פי קריטריונים רפואיים. מידע אודות הקריטריונים ניתן לקבל מהרופא המטפל.


כשהמקרה אינו עומד בקריטריונים הרפואיים, חברי "מכבי שלי" זכאים לניתוח במסגרת הזכאות לניתוחים אסתטיים.

זכויות במסגרת הסל הבסיסי

ניתוח בבתי חולים ציבוריים או באסותא

עלות

 • פנייה לוועדה לכירורגיה פלסטית –  ללא השתתפות עצמית עצמית.
 • ניתוח – לאחר קבלת אישור הוועדה תופק התחייבות למימון הניתוח ללא השתתפות עצמית.

 

היכן

הניתוח יתבצע בבתי חולים ציבוריים או באסותא.

מקרה שאינו עומד בקריטריונים הרפואיים

כשהמקרה אינו עומד בקריטריונים הרפואיים, החבר זכאי לניתוח במסגרת הזכאות לניתוחים אסתטיים.

הליך מימוש הזכאות

קבלת התחייבות וביצוע הניתוח מותנים בקבלת אישור מקדים מהוועדה לכירורגיה פלסטית. לא תוצא התחייבות בדיעבד לניתוח שלא אושר על ידי הוועדה טרם ביצועו.
כללים לפנייה לוועדה לכירורגיה פלסטית אשר משותפים לכל המחוזות:
 1.  יש להעביר לוועדה הפנייה מיועץ שהוא כירורג פלסטי, ו/או ממרפאה מייעצת בבית חולים.
 2. באפשרות החבר להציג בפני הוועדה מסמכים רפואיים נוספים המעידים על מצבו הרפואי, כגון צילומי רנטגן, בדיקות ו/או מסמכים רפואיים המעידים על מצב נפשי.
 3. לאחר קבלת המסמכים תיצור רכזת הוועדה או מי מטעמה קשר עם החבר לתיאום תור לוועדה. הזמנה בכתב תישלח לחבר כשבועיים לפני מועד התור בדוא"ל או באמצעות מסרון.
 4. תשובת הוועדה תישלח לחבר בדוא"ל בתוך 14 ימי עבודה מיום התכנסות הוועדה.
      א. אישור לניתוח - יישלח לחבר בדוא"ל מכתב אישור ובו הנחיה לפנות למשרדי המרכז הרפואי (סניף מכבי) לצורך קבלת התחייבות לביצוע הניתוח בבית חולים ציבורי.
      ב. דחייה - יישלח מכתב דחייה מנומק בדוא"ל והעתקו יישלח לרופא המפנה. 
      ג. תשובת ביניים - במקרים של התלבטות או חוסר במידע, יפנו אל החבר בדוא"ל.
 5. ערעור על החלטת הוועדה, בצירוף מסמכים התומכים בערעור, יש לשלוח באמצעות דוא"ל לכתובת
  vadat-or@mac.org.il .
 

מחוז צפון  - אופן הפניה לוועדה:

יש להעביר לוועדה את הפניית הרופא ומסמכים רפואיים אחרים, באמצעות דוא"ל לכתובת zfn-haifa-chirurgit@mac.org.il , או לפקס מספר 073-2284398, או באמצעות המרכז הרפואי.

מחוזות מרכז ושרון - אופן הפנייה לוועדה: 

יש להעביר לוועדה את הפניית הרופא ומסמכים רפואיים אחרים באמצעות דוא"ל לכתובת sharonpls@mac.org.il לפקס מספר 03-7178305, או באמצעות המרכז הרפואי אליו שייך החבר.

מחוזות ירושלים-שפלה ודרום - אופן הפנייה לוועדה: 

יש להעביר לוועדה את הפניית הרופא ומסמכים רפואיים אחרים, באמצעות דוא"ל לכתובת JRSF_PLASTI@MAC.ORG.IL , או לפקס מספר 076-8893302 , או באמצעות המרכז הרפואי.
 

קבלתהתחייבות כספית לביצוע הניתוח

את אישור הוועדה לכירורגיה פלסטית יש להעביר למזכירות המרכז הרפואי לצורך קבלת התחייבות כספית עבור בית החולים שבו יתבצע הניתוח.
ניתן לבקש התחייבות דרך האתר
הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו