18 פברואר 2019 י"ג אדר תשע"ט
מעודכן לתאריך  13.02.2018 
מעודכן לתאריך  13.02.2018 

אזהרה לציבור: החזרה מהשוק של מזרקי Buccolam

איסוף מזרקי Buccolam בנפחי 2.5 MG, 5MG, 7.5 MG, 10 MG.
חברת ניאופרם מודיעה בהנחיית משרד הבריאות על החזרה מהשוק (Recall) של מזרקי Buccolam עקב תקלה אפשרית באחד מרכיבי המזרק המכניים.
במזרקים הפגומים, המכסה השקוף של קצה המזרק tip-cap נשאר מחובר לקצה המזרק בעת שליפת הפקק האדום ולא מתנתק עם הפקק האדום כפי שקורה במזרק התקין.
כתוצאה מכך, בזמן מתן התכשיר לחלל הפה, המכסה השקוף עלול ליפול לחלל הפה.
חשוב לציין שאין כל בעיה בתמיסה שנמצאת בתוך המזרקים.
 שם התכשיר
מס' אצווה
תוקף
BUCCOLAM 2.5 MG
1611031
1704033
1706021
31/03/2018
30/09/2018
31/12/2018
BUCCOLAM 5 MG
1611030
1612021
1704032
5708020
31/03/2018
30/04/2018
30/09/2018
31/12/2018
BUCCOLAM 7.5 MG
1701037
1608032
1704028
31/05/2018
28/02/2018
30/09/2018
BUCCOLAM 10 MG
1611028
1611007
1612037
1704034
31/03/2018
31/03/2018
30/04/2018
30/09/2018
 
אם ברשותכם מזרקים מאחת מאצוות התכשיר המפורטות לעיל, הנכם מתבקשים להפסיק את השימוש בהם ולפנות לבית המרקחת בו נרכש התכשיר, להחזרתו ולקבלת תכשיר מאצווה חדשה.