18 דצמבר 2018 י' טבת תשע"ט
עדכון אחרון:  30.08.2018 

ניתוח עפעפיים עקב צורך רפואי – תנאי הזכאות

זכאות זו מתייחסת לניתוחי עפעפיים הנובעים מצורך רפואי בלבד: ניתוחים לתיקון של פטוזיס, דרמטוכליזיס או בלפרוכלזיס - מצבים רפואיים הגורמים לצניחת עפעפיים ומפריעים לראייה תקינה.
לניתוחי עפעפיים ממניעים קוסמטיים, ראו זכאות לניתוחים אסתטיים >
עדכון אחרון:  30.08.2018 

זכויות חברי מכבי כסף

חברי מכבי כסף זכאים לביצוע ניתוח עפעפיים שנועד לתיקון פטוזיס, בלפרוכלזיס או דמטוכלזיס:
 • בבית חולים ציבורי, במסגרת סל הבריאות.
 • בבית חולים פרטי, עם בחירת מנתח מרופאי מכבי או רופא פרטי שבהסכם, בתשלום השתתפות עצמית.

למימוש הזכאות נדרשת הפניה מרופא עיניים או מרופא פלסטיקאי.
מעל גיל 18 – נדרש גם אישור מקדים של יועץ מן הרשימה המפורטת מטה.
 

זכויות הנובעות מהסל הבסיסי

ניתוח בבית חולים ציבורי ללא בחירת רופא מנתח

הזכאות

ניתוח עפעפיים לתיקון פטוזיס, דרמטוכליזיס או בלפרוכלזיס, באסותא או בבית חולים ציבורי שבהסכם לביצוע הפעולה. אין אפשרות לבחור את הרופא המנתח.

עלות

ללא השתתפות עצמית.

 היכן

 

תהליך מימוש הזכאות

 1. הפניה: בקשו הפניה מרופא עיניים או מרופא פלסטיקאי שבה מצוין סוג הניתוח - פטוזיס, בלפרוכלזיס או דרמטוכלזיס.
 2. אישור מקדים: לחברים מעל גיל 18 נדרש אישור מקדים מהמרכז לאישורי עפעפיים. לקבלת אישור קבעו תור לבדיקה אצל אחד מהיועצים הבאים:
 3. פנו לבית החולים לקביעת תור ולקבלת הנחיות לקראת הניתוח. לאחר מכן המתינו לקבלת מכתב זימון מבית החולים.
  ניתוח באסותא – לקבלת הנחיות לקראת הניתוח יש לפנות לפנות למוקד הניתוחים של אסותא בטלפון 03-7643200. שעות הפעילות: 9:00-12:00
 4. התחייבות: הגישו בקשה לטופס התחייבות, בצירוף המסמכים הבאים:
  • הפניית רופא עיניים או רופא פלסטיקאי שבה מצוין במפורש סוג הניתוח
  • אישור הוועדה לניתוחי עפעפיים
  • מכתב זימון מבית החולים
   את המסמכים ניתן להגיש במזכירות המשרד הרפואי (הסניף), באתר מכבי Online או באפליקציה.

   כפתור בקשת טופס התחייבות ב אונליין

   בקשת התחייבות - הדרכה שלב אחר שלב >
 5. הנחיות לקראת הניתוח:
  • לניתוח באסותא: יש לפנות למוקד הניתוחים של אסותא לקבלת הנחיות לקראת הניתוח, בטלפון 03-7643200. שעות הפעילות 9:00-12:00.
  • לניתוח בבית חולים שאינו אסותא: יש לפנות לבית החולים לקבלת הנחיות לניתוח.

תוספת זכויות הנובעת ממכבי כסף

ניתוח בבית חולים פרטי עם בחירת רופא מנתח

הזכאות

ניתוח עפעפיים לתיקון פטוזיס, דרמטוכליזיס או בלפרוכלזיס, בבית חולים פרטי שבהסכם לביצוע הניתוח.
הזכאות כוללת את האפשרות לבחור רופא מנתח מבין רופאי מכבי או מבין הרופאים הפרטיים שבהסכם לביצוע הניתוח. לרשימת הרופאים המורשים לביצוע ניתוח עפעפיים >

עלות

ניתוח עם רופא מכבי –תופק התחייבות בעלות היטל רבעוני  34 ₪ 
ניתוח עם רופא פרטי שבהסכם - תשלום השתתפות עצמית אחת הנגזרת מהעלות הכוללת של מרכיבי הניתוח, לרבות: הוצאות בית חולים, שכר מנתח ומרדים ואביזרים מושתלים ככל שיידרשו. גובה ההשתתפות העצמית ייקבע בהתאם לרובד הביטוחי של החבר ובהתאם לתעריף המפורט ברשימת היועצים והמנתחים.
לא יינתן החזר בגין ההשתתפות העצמית ששולמה.
כפתור לרשימת המנתחים ועלויות הניתוח

 היכן

 בבתי חולים פרטיים שבהסכם לביצוע הניתוח.
שם בית החולים מופיע בעמוד הרופא המנתח במדריך השירותים, תחת סוג הניתוח הרצוי.
לרשימת הרופאים המורשים לביצוע ניתוח עפעפיים >

תהליך מימוש הזכאות

 1. הפניה: בקשו הפניה מרופא עיניים או מרופא פלסטיקאי שבה מצוין סוג הניתוח - פטוזיס, בלפרוכלזיס או דרמטוכלזיס.
 2. אישור מקדים: לחברים מעל גיל 18 נדרש אישור מקדים מהמרכז לאישורי עפעפיים. לקבלת אישור קבעו תור לבדיקה אצל אחד מהיועצים הבאים:
 3. קביעת תור ובקשת התחייבות: יש לפנות לרופא המנתח לצורך קביעת תור לניתוח. אופן הפקת ההתחייבות משתנה בהתאם לסוג הרופא המבצע את הניתוח:
  • ניתוח אצל רופא מכבי באסותא: בקשו מהרופא המנתח הפניה לניתוח. לאחר מכן פנו לבית החולים אסותא להפקת התחייבות, בצירוף ההפניה מהרופא המנתח.
  • ניתוח אצל רופא פרטי: יש להגיש לרופא המנתח את אישור הוועדה לניתוחי עפעפיים ולבקש ממנו אישור זכאות. אישור זה מהווה התחייבות לניתוח וכולל מידע על גובה ההשתתפות העצמית.
 4. הנחיות לקראת הניתוח:
  • לניתוח באסותא: יש לפנות למוקד הניתוחים של אסותא לקבלת הנחיות לקראת הניתוח, בטלפון 03-7643200. שעות הפעילות 9:00-12:00.
  • לניתוח בבית חולים שאינו אסותא: יש לפנות לבית החולים לקבלת הנחיות לניתוח.
 
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי כסף. לקריאת התקנון >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו