20 אוקטובר 2018 י"א חשון תשע"ט
עדכון אחרון:  04.10.2018 

טיפולי דיאליזה בארץ ובחו"ל - תנאי הזכאות

אזרחי ישראל הזקוקים לדיאליזה יכולים לקבל את הטיפול בארץ ללא תשלום במסגרת סל הבריאות. חברי מכבי זכאים גם להשתתפות במימון טיפולי דיאליזה שבוצעו בחו"ל.
דיאליזה היא טיפול המסייע לניקוי הדם במקרה של כשל בתפקוד הכליות.
עדכון אחרון:  04.10.2018 

זכויות חברי מכבי

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חולי כליות הזקוקים לטיפולי דיאליזה זכאים למימון מלא של הטיפולים והתרופות בארץ. הזכאות כוללת טיפולי המודיאליזה ודיאליזה פריטוניאלית, בהתאם להפניית רופא.
חברי מכבי זכאים גם להשתתפות במימון טיפולי דיאליזה שהתבצעו בחו"ל, במסגרת סל מכבי.
בנוסף, חולי דיאליזה זכאים להחזר על עלות הנסיעה לטיפולים. לפרטי הזכאות >

זכויות הנובעות מהסל הבסיסי

טיפולי דיאליזה בארץ

הזכאות

טיפולי דיאליזה (המודיאליזה ודיאליזה פריטוניאלית), בהפניית רופא.
הזכאות כוללת מימון מלא של הטיפולים, הבדיקות והתרופות הנדרשות.

עלות

ללא עלות.
חברי מכבי פטורים מהיטלים ותשלומים על טיפולי דיאליזה, תרופות ובדיקות.

היכן

 

הליך מימוש הזכאות

 1. לביצוע דיאליזה נדרשת הפניית רופא.
 2. יש להגיש בקשה לטופס התחייבות, בצירוף ההפניה מהרופא. ניתן להגיש בקשה במזכירות המרכז הרפואי (הסניף), באתר מכבי Online או באפליקציה.

  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין
  בקשת התחייבות ב-Online >
 3. יש להגיע לבדיקת רופא בבית חולים, עם ההפניה וטופס ההתחייבות.
 4. לאחר הבדיקה, תיקבע תכנית טיפולים אישית המתאימה לצרכי החבר. מספר הטיפולים בשבוע ייקבע על ידי הרופא המטפל.
 5. יש ליצור קשר עם מכון דיאליזה שבהסכם ולתאם מועד לטיפולים.
 6. יש להגיע לטיפולים עם טופס התחייבות.
 7. יש להגיע לבדיקות מעקב תקופתיות בהתאם להמלצת הרופא המטפל.
 8. לחידוש ההתחייבות, יש לפנות למזכירות המרכז הרפואי. 

תוספת זכויות במסגרת סל מכבי

טיפולי דיאליזה בחו"ל

השירות אינו כלול בסל הבריאות הממלכתי וניתן לחברי מכבי בלבד, במסגרת סל מכבי.

הזכאות

השתתפות במימון טיפולי דיאליזה שבוצעו בחו"ל, בהתאם להפניית רופא.
הזכאות מוגבלת ל-13 טיפולים בשנה קלנדרית, ובלבד שהטיפולים בוצעו במהלך שתי נסיעות או פחות.

עלות

החזר עד תקרה של 200$ לכל טיפול דיאליזה, לפי השער היציג ביום שבו בוצע התשלום בחו"ל.

היכן

בכל בית חולים בחו"ל המבצע טיפולי דיאליזה. 

הליך מימוש הזכאות

לקבלת החזר ממכבי יש להעביר למזכירות המרכז הרפואי (הסניף) קבלה וחשבונית מקוריות. ניתן למסור את המסמכים ישירות או להעבירם למרכז הרפואי באמצעות דואר רשום או מעטפת אלתור.

הנחיות ומידע

 • ההחזר יינתן רק לחברים שאובחנו כחולי כליות לפני קבלת הטיפול.
 • ההחזר מוגבל ל-13 טיפולים שבוצעו בשתי נסיעות לחו"ל או פחות באותה שנה קלנדרית. לא יינתנו החזרים על טיפולים נוספים בחו"ל, גם אם בשתי נסיעות אלה לא הושלמה מכסת הטיפולים המותרת.
 • ההחזר לא יעלה על הסכום ששולם על הטיפול בפועל.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו